Fem egenskaper som leder till lycka

INRIKES

Forskning. Att lyckas här i livet kokar ner till fem egenskaper. Om du bemästrar dem är chansen inte bara stor att du får ett framgångsrikt liv med pengar på banken utan också en bra hälsa och många vänner, konstaterar forskare.

Vad krävs för att nå framgång och lyckas med livet?

Frågan har stötts och blötts genom åren, inte minst vad som menas med att "lyckas", men nu tror forskare vid University College London att de har hittat svaret.

Enligt forskarna, som redovisar sina resultat i Proceedings of the National Academy of Sciences, handlar det framför allt om fem olika karaktärsdrag ("life skills") som resulterar i en god ekonomi, bra hälsa och många vänner.

Rikare liv

Forskarna analyserade svaren från 8 000 kvinnor och män i 50- eller 60-årsåldern som alla hade följts i elva år i English Longitudinal Study of Ageing.

Det visade sig att egenskaper som emotionell stabilitet, beslutsamhet, självkontroll, optimism och ansvarsfullhet har en avgörande betydelse. Personer som hade dessa eller flertalet av dessa egenskaper mådde avsevärt bättre, jämfört med dem som hade färre av dem. Dessa personer hade inte bara en bättre ekonomi, de hade också färre depressioner och kroniska sjukdomar samt ett rikare socialt liv. Dessutom var de i genomsnitt smalare samtidigt som ett antal olika biomarkörer, som kolesterol, var förbättrade.

Alla lika viktiga

Exempelvis uppvisade bara tre procent av de som fick höga poäng för samtliga fem egenskaper symtom på svår depression, jämfört med 22 procent bland dem som fick låga poäng.

"Ingen egenskap var viktigare än någon annan. Effekten berodde snarare på en ackumulering av dem", säger en av forskarna bakom studien, professor Andrew Steptoe, vid University College London, i ett pressmeddelande.

Det mest förvånande, säger han, är att de fördelar som dessa egenskaper resulterar i är så olika. Fördelarna var både ekonomiska, sociala, psykologiska och hälsomässiga.

FAKTA

Receptet på framgång

Hur når man framgång och lyckas här i livet? Enligt forskarna vid University of College London handlar det framför allt om att bemästra fem egenskaper ("life skills"):

Emotionell stabilitet (emotional stability)

Beslutsamhet/envishet ("determination")

Kontroll/självkontroll ("control")

Optimism ("optimism")

Ansvarsfullhet/pliktkänsla ("conscientiousness")

Källa: Proceedings of the National Academy of Sciences

TT

ARTIKELN HANDLAR OM