Psykolog slarvade med patientjournaler

INRIKES

Sjukvård. En psykolog som arbetar vid en vårdcentral i Örebro län har inte fört journaler vid en stor del av sina patientbesök. Mannen anmäls nu till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo), skriver Nerikes Allehanda.

Det var i slutet av 2016 som det uppdagades att det saknades dokumentation efter flera av hans patientbesök. Vid en närmare kontroll visade det sig att han inte fört journal vid 47 procent av besöken. Enligt ett stickprov saknade även 15 av 15 patienter en vårdplan.

Arbetsgivaren har tidigare uppmärksammats på att mannen har haft svårigheter med struktur i sitt arbete. Han har då fått hjälp med bland annat journalföring.

Mannen, som arbetat i länet sedan 2010, har nu anmälts till Ivo av Allmänpsykiatriska kliniken i Örebro län för brister i journalföringen som kan vara en risk för patientsäkerheten.

TT