Färre återfaller i brott

INRIKES

Brott. Andelen som återfaller i brott inom ett år efter att ha suttit i fängelse har minskat, från 53 till 47 procent mellan 2005 och 2014, enligt ny statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå).

Den största minskningen noterades för personerna med längre strafftider, över sex månaders fängelse.

Totalt dömdes 71 300 personer för brott under 2014. Bland dem återföll 25 procent, 17 700 personer, inom ett år. Detta är ungefär samma andel som under tidigare år.

TT