Branden i mossen snart under kontroll

INRIKES

Brand. Över 200 personer från räddningstjänsten och försvaret fortsätter släckningsarbetet på Flymosse utanför småländska Bredaryd.

– Vi börjar närma oss att branden är under kontroll, säger räddningsledaren Anders Björk.

I de områden på mossen där det växer mossa har det mesta brunnit ner och läget bedöms som stabilt. Men i de insprängda områdena med skog finns det fortfarande glödbränder. Där koncentreras insatserna genom släckning både från marken och från luften.

– Det har gått enligt plan. Sedan har vädret hjälpt till. I dag har vi fått 5 mm regn och SMHI har sänkt brandriskbedömningen för morgondagen. Det känns positivt, säger Anders Björk.

Brandområdet, som ligger något väster om Värnamo, är nu omkring 300 hektar stort. Det är ungefär en mil runt hela branden.

– Vi trycker ihop området och har flyttat in begränsningslinjerna till gränsen av brandområdet, säger räddningsledaren.

Räddningstjänsten vill påpeka att det fortfarande råder flygförbud i området.

TT