Linnas skadestånd kan bli högst hittills

INRIKES

Brott. Staten kan få betala ett rekordstort skadestånd till Kaj Linna om han frias från mordet, enligt en juridikprofessor. Justitiekanslern Anna Skarhed inväntar en eventuell ansökan.

– Det kommer naturligtvis att handla om ett stort belopp, säger hon.

Nästan tretton år förflöt från gripandet på ett internetkafé i Wales i juli 2004 till den spontana presskonferensen utanför hovrättsbyggnaden i Umeå på tisdagen den 30 maj. Om Kaj Linna slutligen frikänns från rånmordet i Kalamark 2004 kan han räkna med att placera sig på första plats bland dem som fått skadestånd för felaktiga domar, enligt Mårten Schultz, professor i juridik vid Stockholms universitet.

– Om det blir en friande dom skulle jag bli förvånad om inte Kaj Linnas ersättning slår rekord i den här kategorin. Det enda fallet som går att jämföra med är Joy Rahman som fick 10,2 miljoner kronor efter att ha suttit fängslad i åtta år. Det skulle se märkligt ut om man hamnade på en lägre nivå i Linnas fall, säger Schultz.

"Går inte reparera"

Skadeståndet är skattefritt och ska ersätta förlorad arbetsinkomst och det lidande som personen utsatts för i fängelset, men också hjälpa personen att komma på fötter igen.

– Det går inte att reparera 13 förlorade år, men min personliga åsikt är att om staten spärrar in en person under väldigt lång tid för ett väldigt allvarligt brott så ska man vara frikostig i kompensationen för att ge personen möjlighet att snabbt omstarta sitt liv, säger Schulz.

Tusentals ansökningar

Justitiekanslern tar ställning till omkring 2 000 skadeståndsansökningar om året, och beviljar runt 90 procent av dem, enligt justitiekanslern Anna Skarhed. Ersättningen för lidandet bestäms vanligtvis utifrån ett förutbestämt schablonbelopp, men i ovanliga fall måste justitiekanslern jämföra med tidigare händelser, till exempel Joy Rahman.

– Det är ingenting som går att mäta och väga, men det är ersättning för att det helt enkelt har varit jobbigt att vara inlåst, och vad man har utsatts för genom det. Man har inte fått träffa sina närmaste, säger Skarhed.

"Ett stort belopp"

Kaj Linna har sagt att han kommer att begära 20-25 miljoner kronor om han frias. Anna Skarhed vill dock inte kommentera en siffra eftersom Linna varken är frikänd eller har lämnat in sin ansökan.

– Man kan bara konstatera att om det är lång tid kommer det naturligtvis att handla om ett stort belopp, säger Skarhed.

Hovrättens dom faller den 15 juni.

FAKTA

HD beviljade resning

I december 2016 beviljar Högsta domstolen Kaj Linnas resningsansökan sedan flera journalister granskat fallet och pekat på svagheter i bevisningen. I februari öppnar åklagare Jens Göransson på nytt förundersökningen.

Den 16 maj 2017 inleds den nya rättegången i hovrätten i Umeå. Den 30 maj försätts Linna på fri fot i väntan på domen som meddelas den 15 juni.

Källa: TT:s arkiv

TT