Vaccinering mot hjärnhinneinflammation

INRIKES

Hälsa. Landstinget Sörmland erbjuder nu för- och grundskolebarn i Nyköping vaccination efter ett nytt fall av smittsam hjärnhinneinflammation.

Enligt statsepidemiologen Anders Tegnell är det mycket ovanligt att man erbjuder vaccination mot hjärnhinneinflammation.

Två barn i Nyköping drabbades i slutet av april av smittsam hjärnhinneinflammation. Ett av dem, en flicka i mellanstadieåldern, avled av sjukdomen. Nu har ytterligare en liten pojke insjuknat.

Det finns en koppling mellan pojken och de två tidigare fallen av hjärnhinneinflammation för drygt en månad sen, enligt ett pressmeddelande från landstinget Sörmland. Pojken som drabbats ska nu ha tillfrisknat.

Vaccination

För att förhindra ytterligare spridning kommer för- och grundskolebarn att erbjudas vaccination. Smittskyddsenheten i landstinget Sörmland har sedan tidigare satt in förebyggande antibiotikabehandling för att förhindra nya fall.

– Vi tar det steget för att det blivit ett fall till. Vi hoppades att undvika ytterligare ett fall med den omfattande insatsen med förebyggande antibiotika som gavs runt det tidigare fallet. Det var ändå drygt 700 vuxna och barn som fick förebyggande antibiotikabehandling. Men trots det finns uppenbarligen smittan kvar i den här gruppen, säger smittskyddsläkare Helena Hervius Askling.

Vaccinationsinsatsen görs för att förhindra fler fall på sikt. Vaccinet har effekt först efter två veckor. Det är ett begränsat antal skolor och förskolor i Nyköping som har valts ut. Totalt är det mellan 1 500 och 2 000 barn som kan bli erbjudna vaccination.

Väldigt ovanligt

– Det är väldigt ovanligt, det är väldigt sällan vi behöver gå så långt i Sverige. De flesta fall som vi har är enskilda fall och då behöver man inte göra så mycket, säger statsepidemiologen Anders Tegnell.

Sjukdomen är ovanlig, men oftast är det barn eller unga vuxna som drabbas. Antibiotika fungerar, men bara i ett inledningsskede. Insjuknandet går snabbt. Resultatet blir en blodförgiftning och kroppens immunsystem reagerar då med septisk chock och organsvikt som följd.

– Man bär på de här bakterierna i luftvägarna, och det smittar i nära kontakt. I familj och skola är det vanligast att man upptäcker smittade fall. Det är ingenting som man normalt sett blir smittad av ute i samhället, på bussen eller något liknande säger Anders Tegnell.

FAKTA

Epidemisk hjärnhinneinflammation

Epidemisk hjärnhinneinflammation är en bakteriesjukdom. Den finns i hela världen, men är vanligast i västra och centrala Afrika söder om Sahara. Sjukdomen är ovanlig, men är livshotande och kan dessutom ge bestående besvär.

Epidemisk hjärnhinneinflammation kallas också smittsam hjärnhinneinflammation. Sjukdomen orsakas av olika typer av meningokockbakterier. Det är vanligt att ha bakterien utan att bli sjuk.

Symtom på epidemisk hjärnhinneinflammation

Vanliga symtom är

svår huvudvärk

illamående och kräkningar

känslighet för ljud och ljus

feber och blödningar i huden som ser ut som röda utslag eller blåmärken

nackstyvhet.

Du kan också få kramper eller bli medvetslös.

Källa: Vårdguiden

TT