Sociala medier kanal för politikerhot

INRIKES

Politik. Hot och trakasserier är vardag för landets kommunpolitiker. Två av tre kvinnliga toppolitiker är drabbade, enligt en ny undersökning.

Av topparna - kommunstyrelsens ordförande - har fler är hälften (56 procent) blivit utsatta, visar en enkät som tidningen Dagens Samhälle gjort. Två av tre kvinnor och varannan man på posten har utsatts för hot, våld eller trakasserier under den innevarande mandatperioden, enligt enkäten.

Påhoppen sker framför allt via sociala medier och mejl, men även hot via sms, telefonsamtal och öga mot öga förekommer. Av de 190 politiker som besvarade enkäten har 16 tagit emot rena dödshot. Och flertalet (66 procent) upplever att det blivit vanligare med hot och andra angrepp de senaste åren.

– Det är många nätter man legat sömnlös och ställt sig frågan: Hur högt får priset bli för att fortsätta vara politiker? frågar sig en av de utsatta politikerna.

– Det är obehagligt och jag blir skakad, men också förbannad. Jag tänker inte lämna mitt uppdrag, säger en annan till Dagens Samhälle.

En konsekvens av påhoppen är att flera av politikerna valt att avstå från att vara aktiva på sociala medier.

Flyktingmottagandet pekas ut som den enskilda fråga som ger upphov till mest hat och hot.

Tidningen ställde enkäten till kommunstyrelsens ordförande i landets 290 kommuner. Av dessa svarade 190, varav 82 kvinnor och 108 män.

FAKTA

Enkäten

Fråga: Har du under den innevarande mandatperioden utsatts för hot/våld/trakasserier i ditt uppdrag som förtroendevald?

Ja (procent) Nej (procent) Ja (antal) Nej (antal) Totalt

Kvinnor 66 34 54 28 82

Män 48 52 52 56 108

Totalt 56 44 106 84 190

Fråga Hur har du själv påverkats av hot/våld/trakasserier?

(Andel i procent av dem som svarat ja på första frågan)

Minskat aktivitet i sociala medier 42

Blivit försiktigare i uttalanden/intervjuer 27

Övervägt att lämna politiskt uppdrag 25

På annat sätt 16

Minskat deltagande i externa aktiviteter/möten 9

Tvekat inför beslut/åtgärd 2

Inte påverkats alls 30

Fråga: Om ja - på vilket sätt?

(Andel i procent av dem som svarat ja på första frågan)

Hotfullt mejl 51

Hotfullt sms/mms 17

Hotfullt telefonsamtal 39

Hotfullhet öga mot öga 28

Hot/påhopp via sociala medier 74

Hotfull post 20

Uthängd på affisch/flygblad/liknande 15

Skadegörelse 12

Fysiskt våld 3

Annat 9

Fråga: Vilken karaktär har de hot/trakasserier som du utsatts för? (Andel i procent)

Nedsättande kommentarer om din kompetens 87

Hot som berör din familj 22

Nedsättande kommentarer om ditt utseende 20

Dödshot 18

Trakasserier av sexuell natur 11

Trakasserier av etnisk natur 3

Fråga: Upplever du generellt att det blivit vanligare med hot/våld/trakasserier mot politiker de senaste åren? (Andel i procent)

Ja, ökat, Nej, minskat, Nej,oförändrat

Kvinnor 76 1 22

Män 59 1 40

Totalsumma 66 1 33

Källa: Dagens Samhälle

TT