L säger ja till "sociala pelare"

INRIKES

Politik. Liberalernas partistyrelse har beslutat att ställa sig positiv till EU-kommissionens förslag på "sociala pelare", en minimistandard för sociala rättigheter i EU-länderna.

"Förslaget innebär inte några nya kostnadsåtaganden för unionen, men EU-kommissionen får ett verktyg att trycka på länderna att göra sociala reformer, som sedan följs upp och utvärderas", skriver partiledare Jan Björklund på DN Debatt och menar att det skulle ställa tuffare krav på Rumänien och Bulgarien att ge sina medborgare social trygghet.

"EU ska inte fungera som en socialtjänst för länder som struntar i att ge sina medborgare social trygghet - tvärtom - EU ska ställa krav på varje enskilt medlemsland att garantera goda levnadsvillkor för sina medborgare", skriver Björklund.

Den svenska regeringen har sedan tidigare kallat förslaget om social rättvisa inom EU som en "stor framgång".

FAKTA

EU-kommissionens "sociala pelare"

EU-kommissionens "sociala pelare" består av 20 punkter inom tre områden: jämbördiga möjligheter och tillträde till arbetsmarknaden, rättvisa arbetsförhållanden och socialt skydd och inkludering.

Den svenska regeringen ser de 20 punkterna och helheten som en "stor framgång".

De presenterades av EU-kommissionen på en presskonferens i slutet av april.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM