"Ny strategi behövs för att styra vården"

INRIKES

Sjukvård. Statens och myndigheternas försök att centralstyra sjukvården fungerar inte. Det offentliga måste nu byta strategi och ge landstingen bättre förutsättningar att ta sitt ansvar fullt ut. Om det misslyckas bör staten överväga en förändrad ansvarsfördelning, skriver utredaren Sofia Wallström på SvD:s debattsida.

Under torsdagen presenterar hon en utredning som haft uppdraget att analysera och lämna förslag till hur vården kan bli mer kunskapsstyrd och mer jämlik.

Utredningen föreslår att regeringen och landstingen inrättar ett nära och regelbundet samråd. Samtliga landsting bör delta direkt och aktivt i samrådet, inte via Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Socialstyrelsen bör ges en särställning bland myndigheterna när det gäller kunskapsstyrningen inom vården. Regeringsuppdragen till myndigheten bör samtidigt bli färre och mer övergripande, skriver Sofia Wallström.

Utredningen föreslår bland annat också ett nationellt digitalt kunskapsstöd.

TT