KU åtalar inte Stefan Löfven

INRIKES

Politik. Riksdagens konstitutionsutskott (KU) har inte för avsikt att inleda en förundersökning mot statsminister Stefan Löfven om brott mot sekretesslagstiftningen. Utskottet anser att det inte finns tillräckliga skäl för detta. Däremot vill utskottets ordförande Andreas Norlén (M) att utskottet inleder en granskning av ärendet.

Det är andre vice talman Björn Söder (SD) som har yrkat på att KU åtalar Stefan Löfven för att ha brutit mot sekretessen, när han vid en utfrågning i KU läste upp en rad länder som enligt UD var sekretessbelagda uppgifter.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM