Torka gör granar rödbruna av rost

INRIKES

Natur. Vårens torka drabbar granskog i södra Sverige. Barr blir bruna eller roströda av svampsjukdomen granrost, som förvärras av torkan.

– I värsta fall kan träden dö, säger Gunnar Isacsson, ekolog på Skogsstyrelsen.

Granrost är en vanlig svampsjukdom, som i normala fall inte vållar större problem. Men svampen har gynnats först av milt och fuktigt väder under höst och vinter, och sedan av vårens torka.

– En del träd står helt röda, säger Gunnar Isacsson, som inte kan påminna sig någon liknande kombination av granrost och torka.

– På många ställen är det anmärkningsvärt lite vatten i bäckar och sumpmarker.

Större delen av Götaland är drabbad, särskilt de östra landskapen.

Träden som "rostat" är dessutom extra känsliga för angrepp från den fruktade skalbaggen granbarkborre, som nu svärmar i stora mängder särskilt i mellersta Norrland. I det torkdrabbade Götaland är barkborren som väl är under bättre kontroll.

Men det finns hopp. Svampen angriper inte knopparna som ger granarna nya skott.

– Även om alla barr vissnat kan granen fortfarande vara vid liv. Skogsägare ska inte panikhugga, framhåller Gunnar Isacsson.

Däremot måste man hålla noggrann uppsikt efter granbarkborren.

FAKTA

Granrost

En svampsjukdom som angriper granar över hela landet, i första hand unga träd.

Sjukdomen har en ettårig livscykel. Späda barr blir infekterade och gulnar under sommaren. I barren utvecklas sporer som mognar och nästa vår sprids till nya späda barr.

Smittspridningen sker under kort tid. Träd som får skott före eller efter den klarar sig.

Det har hänt att granrost vållat stora skador på julgransodlingar i södra Sverige.

Källa: Sveriges lantbruksuniversitet

TT