RÅ vill att HD avgör fråga om oskyddat sex

INRIKES

Brott. Är det brottsligt eller inte att ha oskyddat samlag om du har en väl fungerande behandling mot hiv men inte säger till partnern att du är smittad? Nu vill riksåklagaren (RÅ) återigen att Högsta domstolen (HD) säger ja eller nej i frågan.

En hivsmittad man friades i hovrätten efter att två gånger haft oskyddade samlag med en person. Mannen stod under behandling mot sjukdomen och berättade inte för partnern - som heller inte smittades. Rätten ansåg att risken för överföring av sjukdomen var så liten att mannen friades.

Men RÅ överklagar nu domen till HD, vill att domstolen meddelar prövningstillstånd och dömer mannen för framkallande av fara för annan.

Kunskapen om hiv och behandlingen av sjukdomen har ökat men rättsläget är oklart, påpekar RÅ som redan i slutet av 2013 bad HD om vägledning. Då meddelade HD inte något prövningstillstånd.

TT