Åldern inte enda faktorn för asyl

INRIKES

Migration. Att bedömas som vuxen i asylprocessen får många konsekvenser. Men det är inte säkert att chansen att få stanna försämras.

Tidigare i veckan presenterades resultatet av de första 581 medicinska åldersbedömningar som Rättsmedicinalverket utfört på uppdrag av Migrationsverket. I 442 av dessa bedömer Rättsmedicinalverket att resultatet "talar för att den undersökta är 18 år eller äldre".

Resultatet var väntat, enligt Migrationsverket, eftersom enbart de fall där det har funnits tvivel om den sökandes ålder har undersökts.

Skola och vård

Men vad blir den praktiska skillnaden om en person anses vara över eller under 18 år?

– Det kan dels få konsekvenser i själva mottagandet, dels i asylbeslutet, och det är alltid åldern vid beslutstillfället som räknas, säger Daniel Salehi, processledare vid Migrationsverket.

De praktiska konsekvenserna är bland annat att rätten till skola, vård och godman påverkas.

– Om du är under 18 år har du rätt till samma sjukvård som alla andra barn i Sverige, men om du är vuxen har du som asylsökande bara rätt till vård som inte kan anstå, oftast akutsjukvård. Som vuxen förlorar du också rätten till skola och god man, även om kommunen kan göra en annan bedömning, säger Daniel Salehi.

Barnperspektiv

Dessutom kan boendet påverkas. Om en person bedöms vara över 18 är det upp till kommunen att avgöra om man har rätt att bo kvar i ett boende för barn eller inte.

– Antingen får man bo kvar och då får kommunen statlig ersättning, eller så går boendet över till Migrationsverket, säger Daniel Salehi.

Chansen att få asyl kan också komma att påverkas, även om det inte är säkert.

– Om den sökande bedöms vara under 18 år vid beslutstillfället måste man ha ett barnperspektiv, exempelvis vad gäller mottagandet i hemlandet eller säkerhetsläget där. För barn måste det finnas ett ordnat mottagandet i hemlandet, någon som tar emot barnet, men inte för vuxna. Vidare kanske ett land bedöms som osäkert för ett barn att vistas i, men inte lika osäkert för vuxna. Men det är inte säkert att åldern påverkar möjligheten att få asyl (om exempelvis landet ifråga bedöms vara lika osäkert för barn som för vuxna), säger Daniel Salehi.

FAKTA

Åldersbedömningen

De medicinska åldersbedömningarna är frivilliga och innebär att man går igenom två undersökningar.

Den ena är en röntgenundersökning av visdomständerna, den andra en magnetkameraundersökning av knäleden. Dessa utförs av leverantörer som Rättsmedicinalverket upphandlat.

Efter undersökningarna gör en rättsläkare ett rättsmedicinskt utlåtande om vilken ålder den asylsökande har. Det görs med tre olika standardsvar:

– att resultatet "talar för att den undersökta är 18 år eller äldre"

– att resultatet "möjligen talar för att den undersökta är 18 år eller äldre"

– eller att resultatet "möjligen talar för att den undersökta är under 18 år"

Utlåtandet blir sedan en del i den stödbevisning som Migrationsverket använder sig av i beslut om uppehållstillstånd.

Källa: Rättsmedicinalverket

TT