Svalt intresse för betygsförsök

INRIKES

Utbildning. Intresset för att delta i försöksverksamheten med betyg från och med årskurs fyra har mött extremt svalt intresse.

Blott tolv skolor i hela landet har ansökt till Skolverket.

– Min personliga åsikt är att det här är något man borde glömma från börja till slut, säger oberoende skolexperten Per Kornhall.

Försöksverksamheten med betyg från och med årskurs fyra har varit rejält ifrågasatt under hela resans gång.

Det lär knappast bli mindre nu.

När ansökningsperioden inleddes var det sagt att högst 100 skolor skulle kunna delta i försöket, men endast tolv anmälde intresse. I slutändan kan det bli ännu färre då Skolverket ska gå igenom och godkänna de skolor som skickat in ansökningar.

Tveksamt upplägg

Om försöket riskerar att bli ett fiasko vill inte Eva Durhán, avdelningschef vid Skolverket, uttala sig om:

– Regeringen har gett oss i uppdrag att genomföra försöket och vi som myndighet ska inte göra en recension av det. Vi får göra en mera kvalitativ utvärdering än kvantitativ, säger hon till TT.

Per Kornhall, forskare och oberoende skoldebattör, är av en annan åsikt:

– Hela upplägget är tveksamt från början till slut. Hur kompenserar du till exempel att det är frivilliga skolor som ansöker och det inte gjorts ett urval? frågar han. Man vet också från internationell forskning att betyg har väldigt liten betydelse, det handlar om hur undervisning genomförs.

En kompromiss

I dag får skolelever sitt första betyg i årskurs sex, men Alliansen och regeringen enades i början av förra året om en kompromiss: att införa betyg från och med årskurs fyra på försök, sedan Alliansen gått till val på frågan.

– Det är en spegel av hur intresset ser ut på skolorna. Nu får vi göra en mindre kvalitativ studie av det här försöket, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

TT: Du och regeringen har fått kritik från Liberalernas Jan Björklund för hur förutsättningarna till försöket utformades?

– Jag tror inte att Jan ska kritisera mig. Det är verkligheten som inte är som Jan vill, säger Fridolin.

Förslaget sågades tidigare av en rad tunga remissinstanser och även i dag framförs kritik. "Jag ställer mig väldigt frågande till vilka slutsatser som går att dra på ett sådant tunt underlag, skriver Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand i en kommentar till TT.

"Av denna politiskt iscensatta försöksverksamhet tycks nu bara en tummetott återstå. Det är inte seriöst", kommenterar Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Verksamheten är ändå tänkt att starta höstterminen 2017 och pågå till och med juni 2021.

FAKTA

Skolor som anmält sitt intresse

Följande skolor har skickat in ansökning till Skolverket om att delta i försöket med betyg från och med årskurs fyra:

Fredrikshovs slotts skola, Stockholm

Campus Manilla, Stockholm.

Gustav Vasa-skolan, Vallentuna.

The English School of Gothenburg, Göteborg.

Vetenskapsskolan, Göteborg.

Kunskapsskolan Borås.

Maria Elementar, Stockholm.

Internationella Engelska skolan, Landskrona

Internationella Engelska skolan, Täby

Internationella Engelska skolan, Karlstad.

Malmö friskola.

Charlottenborgsskolan, Motala.

Källa: Skolverket.

TT