Striden över - mobilt bredband blir snabbare

INRIKES

Digitalisering. Snabbt bredband på landsbygden? Eller modern kommunikation för blåljuspersonal?

Myndighetsstriden är över och nu säljs 700 MHz-bandet till högstbjudande - samtidigt som alla får en del av kakan.

Regeringen har fram tills nu dragit i bromsen för det framtida mobila bredbandsnätet. Men i dag beslutade man att frekvensutrymme på det åtråvärda så kallade 700 MHz-bandet kommer att auktioneras ut.

– Jag tycker att det känns väldigt bra. Vi har kunnat ta beslut om att Post- och telestyrelsen från och med november kan genomföra auktioner så snabbt de har tid och möjlighet, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) till TT.

Markbunden digital-tv har i många år distribuerats via 700 MHz-bandet, men får nu maka på sig. Utrymmet säljs till förmån för mobilt bredband och telefoni. En mindre del går till blåljusmyndigheter - som Polisen, Försvarsmakten och Säkerhetspolisen - som vill använda bandet för sin kommunikation.

– Jag uppfattar att de är nöjda, säger Peter Eriksson.

– Vi avsätter den här delen av 700 MHz-bandet för att säkerställa att det finns kapacitet för blåljusmyndigheternas behov.

PTS ville utnyttja hela bandet medan blåljusmyndigheterna har menat att detta innebär samhällsrisker, vilket ledde till att Peter Eriksson i slutet på 2016 fick stryka på foten och avbryta den då planerade auktionen.

Digitaliseringsministern är nöjd med att man nu kommit överens och säger att beslutet i dag är en del i att utveckla nästa generations mobila bredbandsnät, särskilt på landsbygden.

– Att vi får ut det här innebär att de första hörnstenarna vad gäller uppbyggnaden av 5g blir möjliga. Därför är det i hela Sverigeperspektivet och för framtiden ett väldigt bra beslut.

FAKTA

700 MHz-bandet

I 700 MHz-bandet (694-790 MHz) har fram till nu sänts tv i marknätet, alltså sändningar som tagits emot med vanlig antenn. De hushåll som berörs av frekvensomläggningen måste göra en ny kanalsökning.

Både teknik och ekonomi har talat mot att staten bygger upp ett eget nät för de berörda myndigheterna i 700 MHz-bandet. För att få ett bra fungerande nät krävs även tillgång till andra frekvenser. I Europa är det vanligt att myndigheterna upphandlar tjänster och frekvensutrymme av kommersiella aktörer med hårda krav på tillförlitlighet och sekretess.

TT