"Övertro på att klara körkortsprovet"

INRIKES

Konsument. Drygt hälften av bilförarna tror att de skulle klara att ta körkort igen. Men många överskattar ändå sin körförmåga, enligt forskare.

Skulle du klara körkortsprovet om du tvingades göra om det? Drygt hälften av dem med körkort svarade ja på den frågan, i en undersökning från Sifo gjord på uppdrag av bilauktionsföretaget KVD.

– Många som haft körkort länge och kör regelbundet upplever att de är kompetenta förare och utgår då i från att en uppkörning inte skulle vara svår. Det låter ändå som en övervärdering eftersom vi vet att många har lagt sig till med dåliga vanor och kanske inte alls skulle klara ett test, säger Sonja Forward, forskare och psykolog på VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.

VTI släppte i slutet av förra året en rapport på uppdrag av Trafikverket om varför så många misslyckas med körkortsprovet.

Enligt undersökningen är de yngre mer självsäkra än de äldre bilförarna. Totalt tror 52 procent av de tillfrågade männen i KVD:s undersökning att de skulle klara provet på nytt. Motsvarande siffra bland kvinnor är 46 procent.

– Det finns en övertro på sig själv att klara körkortsprovet. Vår studie visade också att många som inte blev godkända utgick från att det var inspektören som var för hård och att man själv inte hade gjort något fel, säger Sonja Forward.

FAKTA

Siffror från undersökningen

Fråga: Tror du att du skulle få godkänt om du blev tvungen att ta om körkortet?

Ja, jag skulle klara både teoriprov och uppkörning: 49 procent.

Nej, jag skulle antagligen missa teoriprovet: 28 procent.

Nej, jag skulle antagligen missa uppkörningen: 2 procent.

Nej, jag skulle antagligen missa uppkörningen och teoriprovet: 4 procent.

Jag har inte körkort: 8 procent.

Vet ej: 9 procent.

Undersökningen är gjord den 25 till 31 januari 2017. Antalet tillfrågade personer är 1 470 i åldersintervallet 15 till 79 år.

Källa: KVD

TT