Handläggningstid påverkar chans att få stanna

INRIKES

Migration. Långa handläggningstider för asylsökande riskerar att slå mot ensamkommande barn. Barn kan ha hunnit fylla 18, klassas som vuxna, och utvisas med stöd av de nya åldersbedömningarna.

Migrationsverkets nye chef Mikael Ribbenvik medger i SR Ekots lördagsintervju att sannolikheten ökar för att personer som i Rättsmedicinalverkets test bedömts vara över 18 år måste lämna Sverige. Han påpekar dock att cirka 35 000 personer som sade sig vara ensamkommande barn - de flesta afghanska medborgare - kom till Sverige 2015, att det inte fanns kapacitet att avgöra asylansökningarna och att handläggningstiderna därför ökat.

I asylbesluten är det samtidigt det individuella skyddsbehovet vid beslutstillfället som bedöms, och om någon var under 18 år vid ansökningen men har hunnit fylla 18 år under handläggningstiden kan det påverka chanserna.

– Det enda vi har kunnat göra här är att bygga upp vår kapacitet och göra de prioriteringar vi har gjort, säger Ribbenvik.

Men allt är inte svart eller vitt. Samtidigt klargör Ribbenvik att den nya lagen om att ensamkommande som pluggar på gymnasiet ska kunna få förlängt uppehållstillstånd kan komma att omfatta väldigt många av dem mellan 18 och 24 år och som annars inte kvalar in för att få stanna.

FAKTA

De första resultaten

Totalt har Rättsmedicinalverket hittills kommit med utlåtanden i 581 fall.

I 442 av dessa bedömer Rättsmedicinalverket att resultatet "talar för att den undersökta är 18 år eller äldre". Tolv av dessa var av kvinnligt kön och 430 av manligt kön.

I fem ärenden talar undersökningen "möjligen" för att den undersökta är 18 år eller äldre (endast för asylsökande av kvinnligt kön, bland annat på grund av att skelettet mognar tidigare).

I 134 ärenden bedömer Rättsmedicinalverket att undersökningen "möjligen talar för att den undersökta är under 18". En av dessa var av kvinnligt kön och 133 av manligt kön.

Källa: Rättsmedicinalverket

TT