"Mansplaining" vanligt från baksätet

INRIKES

Trafik. Sju av tio svenskar säger att de har fått oönskade kommentarer om sin körning från andra i bilen.

Män uppmanas att köra säkrare medan kvinnor i högre grad får kommentarer om sin körförmåga - trots att kvinnor orsakar färre olyckor i trafiken.

Män som sitter bakom ratten får oftare än kvinnor höra saker som "kör inte så nära bilen framför" eller "måste du köra om så ofta?". Kvinnor å andra sidan får i större utsträckning kommentarer som "nu borde du växla upp" eller "vill du att jag kör i stället?".

Det visar en undersökning om så kallade "baksätesförare" - som Yougov har gjort på uppdrag av Audi.

– Jag blir inte jätteöverraskad och jag ler ganska brett när jag hör det, säger Berit Johansson, som är förbundsordförande vid Sveriges trafikskolors riksförbund.

"Har ett ansvar"

Men det finns också en allvarlig sida som handlar om grupptryck - kanske särskilt bland unga - där bilförare kan stressas och pressas av andra till att exempelvis köra fortare, berättar Berit Johansson.

– "Backseat drivers" har ett ansvar i sammanhanget.

Hon påpekar också att män är mer drabbade av trafikolyckor och orsakar fler olyckor än kvinnor.

– Kvinnor är försiktigare, generellt, och kör på ett annat sätt.

"Ger sig rätten"

Trots det får de alltså sin körförmåga ifrågasatt oftare än män. Berit Johansson tror att bilkörning ibland kan vara en del av identiteten för en man, och att bilintresset generellt är större bland män.

– Man kanske har en större tro till sin egen förmåga och med det ger man sig rätten att kommentera.

Tidigare har kvinnor varit bättre än männen på det teoretiska körkortsprovet, men sämre på uppkörningen, berättar hon.

– Nu klarar sig kvinnorna bättre på båda delarna.

"Kan vara bra"

TT: Är det bra eller dåligt att ge kommentarer till folk som kör bil?

– Det beror på vilken kommentar man ger. Om man sitter i baksätet och hojtar "vet du vad tredje växeln är för något?"... eller när föraren håller lagstadgad hastighet och någon säger "sluta söla, jag har bråttom" - då stöttar man upp ett olagligt beteende. Men en stilla kommentar som "jag är rädd just nu" kan faktiskt vara väldigt bra.

Rent allmänt inför bilandet under sommarsemestern har Berit Johansson ett särskilt tips till trafikanter.

– Jag tycker att man ska ha god tid på sig när man kör och ta regelbundna pauser.

FAKTA

Bilkörande

17 procent av svenska par delar lika på körandet.

I 8 av 10 par kör den ena personen mer än den andra

79 procent av männen säger att de oftast sätter sig bakom ratten.

36 procent av kvinnorna säger att de oftast sätter sig bakom ratten.

41 procent av svenskarna anser att kvinnor kör bättre än män. 10 procent svarar att män kör säkrare.

Undersökningen utfördes av Sifo och blev offentlig hösten 2016. Omkring 1 000 deltagare svarade på frågor om sina körvanor.

Källa: TT

TT