Bättre prognos för manlig cancer

INRIKES

Hälsa. Patienter med framskriden prostatacancer lever längre om de får ett nytt hormonläkemedel. Svenska experter kallar resultaten för ett "genombrott".

Prostatacancer är den ojämförligt vanligaste cancersjukdomen bland män och varje år insjuknar runt 1 000 svenskar i svår sjukdom. Det vill säga där cancern börjat sprida sig med hjälp av dottertumörer (metastaser).

Zytiga är ett hormonpreparat som i dag är godkänt i de fall där tumören inte längre svarar på vanlig hormonbehandling. Men i två olika studier har nu preparatet testats tidigare i sjukdomsförloppet.

Och resultatet, som presenteras på den pågående cancerkongressen Asco i Chicago i USA, är överraskande positiva, skriver Dagens Medicin.

– Det här är ett genombrott som kommer att ändra klinisk praxis på sikt, säger Jan-Erik Damber, professor i urologi vid Göteborgs universitet, till tidningen.

Utökad arsenal

I den ena studien ingick 1 200 patienter som nyligen hade diagnostiserats med metastatisk prostatacancer. Efter i snitt (median) 30 månaders uppföljning var risken för att patienten hade avlidit 38 procent lägre bland dem som lottats till Zytiga utöver vanlig hormonbehandling, jämfört med kontrollgruppen. Zytiga sköt också upp tiden till att sjukdomen försämrats, från 15 till 33 månader.

I den andra studien ingick 2 000 patienter och bland dem som fick Zytiga var treårsöverlevnaden 83 procent, jämfört med 76 procent i kontrollgruppen.

Camilla Thellenberg Karlsson, onkolog och överläkare vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, är också överraskad.

– Det är väldigt roligt att vi kan utöka vår behandlingsarsenal eller snarare flytta den framåt på tidslinjen. Jag tror vi kommer att använda läkemedlet på det här sättet ganska snart, säger hon till tidningen.

Dyr behandling

Zytiga, med den aktiva substansen abirateron, har tidigare orsakat rabalder eftersom det tog lång tid innan det fick "ekonomiskt godkännande" från landstingen och myndigheten TLV. När så skedde hamnade priset på 26 000 kronor i månaden per patient.

Om läkemedlet sätts in tidigare i behandlingen lär kostnaderna öka ytterligare, säger Camilla Thellenberg Karlsson.

– Men jag hoppas ändå att det ska gå att lösa, säger hon.

FAKTA

Om cancer

De vanligaste cancerformerna i Sverige är prostatacancer, bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer, hudcancer samt lungcancer.

Både gener och livsstilsfaktorer kan orsaka sjukdomen.

Att cancer är en genetisk sjukdom är inte detsamma som att all cancer är ärftlig.

Ohälsosam mat, rökning, sol och alkohol kan orsaka cancer. Radioaktiva ämnen eller röntgenstrålar kan i höga doser också framkalla cancer.

Källa: Cancerfonden

TT

ARTIKELN HANDLAR OM