Färre kontroller - och färre djurförbud

INRIKES

Djur. Färre fick djurförbud förra året jämfört med 2015.

Orsaken är framför allt att det gjordes tusen färre djurskyddskontroller.

Förra året förbjöds 244 personer i Sverige att ha djur. Det är tolv procent färre än 2015, rapporterar lantbrukstidningen ATL.

– Sjunker antalet kontroller så är det heller inte förvånande om andra åtgärder kopplade till kontrollen sjunker, som beslut om djurförbud utan även förelägganden och omhändertaganden, säger Katarina Andersson samordnare för djurskyddskontroll på Jordbruksverket.

Dels har länsstyrelserna haft något färre anställda som jobbat med kontrollerna och dels inriktas en större andel av kontrollerna på foder och livsmedel i stället för på djurskydd.

Efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen i mars blir det nu svårare för länsstyrelserna att utfärda djurförbud.

– Praxis tidigare var att blev du dömd för djurplågeri, så blev det automatiskt djurförbud. Men nu ska vi även väga in andra faktorer, till exempel om det finns dokumenterade brister sedan tidigare, säger Marcus Björklund, chef för djurskydds- och veterinärenheten vid länsstyrelsen i Skåne, till tidningen.

Nästan samtliga djurförbud riktar sig mot privatpersoner som har sällskapsdjur. Mindre än en procent av de utfärdade djurförbuden gäller lantbrukare.

FAKTA

Djurskyddskontroller

Under 2016 genomförde länsstyrelserna 10 899 djurskyddskontroller. Det är cirka 1 000 färre än 2015.

Länsstyrelserna hade färre anställda som jobbade med djurskyddskontroll. 2016 var det 191 årsarbetskrafter, vilket kan jämföras med 197 året före.

Orsaken till bantningen är troligen den osäkerhet som rått kring det extra statsbidrag som länsstyrelserna får för att utföra kontrollerna. Beskedet var först att det skulle försvinna, men det är kvar.

Kontrollerna har också i högre grad inriktas mot foder och livsmedel, vilket också bidrar till färre djurskyddskontroller.

Källa: Jordbruksverket

TT