Färre invandrarbarn - minskat tryck på skolan

INRIKES

Utbildning. Bristen på lärare blir mindre skriande de kommande åren. Skälet är att färre invandrarbarn väntas till de svenska skolorna på grund av den strängare flyktingpolitiken.

Enligt utbildningsdepartementets nya kalkyler kommer det att saknas cirka 52 000 lärare i skolsystemet under perioden 2015-2019, en minskning med 13 procent jämfört med tidigare beräkningar.

– Lärarbristen är fortsatt en stor utmaning, vill jag säga, men siffrorna visar ändå att regeringens åtgärder när det gäller flyktingmottagningen har haft effekt, säger Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning.

Hellmark Knutsson tror dock att även de utbildningspolitiska insatserna kommer att förbättra situationen i skolorna:

– Vår utbyggnad av lärarutbildningen fortsätter enligt plan, och det är en 33-procentig ökning av antalet utbildningsplatser fram till 2021, från 30 000 till 40 000 platser.

Bland annat pekar Hellmark Knutsson på möjligheten att skola om sig till lärare för den som har en akademisk utbildning i något skolämne.

– Där ser vi att söktrycket är väldigt högt, vilket visar att åtgärderna med till exempel lärarlönelyftet har gjort det mer attraktivt för dem som är yrkesverksamma i dag att ställa om och bli lärare, säger hon.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM