Enkel teknik ger längre liv vid svår cancer

INRIKES

Medicin. Ett enkelt webbverktyg kan förbättra överlevnaden hos patienter med spridd cancer med flera månader. Exakt varför vet inte forskarna.

Med hjälp av webbverktyget kan patienterna själva rapportera in symtom till följd av cellgiftsbehandlingen när som helst under dygnet. Dessa samlas i en rapport som läkaren kan ta fram vid nästa besök på kliniken och om patienten har svåra eller förvärrade symtom skickas en "alert" via mejl till en sjuksköterska, skriver Dagens Medicin.

– Resultatet ser väldigt bra ut. Som onkolog blir jag glad över att se en förbättrad överlevnad på flera månader med ett så pass enkelt komplement till palliativ vård, säger Magnus Bäcklund, onkolog vid ASIH Stockholm södra, till tidningen om den amerikanska studien.

Fem månader

I studien som dels har publicerats i tidskriften Jama, dels presenterats på den pågående cancerkongressen Asco i Chicago, USA, ingick 766 patienter med svår cancer i bland annat lungor, bröst och urinvägarna. Samtliga hade metastaser, där tumörceller hade spridits i kroppen.

De som fick tillgång till webbverktyget avgjordes med lottning.

Bland de som använde webbverktyget var överlevnaden i snitt 31 månader, jämfört med 26 månader i kontrollgruppen.

Oklar orsak

Exakt varför överlevnaden förbättras vet inte forskarna, men spekulerar att den höjer patienternas fysiska funktionsförmåga, vilket påverkar överlevnaden. Alternativt att den förbättrar hanteringen av biverkningar, vilket gör att patienterna kan få behandlingen under längre tid, eller att sjukvården bättre kan ta hand om olika symtom innan de resulterar i mer allvarliga komplikationer.

Webbverktyget, som kallas för STAR, är så pass användarvänligt att även personer med begränsad erfarenhet av internet kan använda det. Det kan exempelvis ske hemifrån med hjälp av en läsplatta.

FAKTA

Påfrestande behandling

Cytostatika är en grupp läkemedel som används mot olika cancersjukdomar. Syftet med medicineringen är att döda cancercellerna. Medicinerna kan också få cancerceller att sluta växa. Tidigare har dessa läkemedel kallats för cellgifter.

Men medicineringen är påfrestande för kroppen och innebär ofta svåra biverkningar. Därför måste läkaren överväga om det är en lämplig behandling eller om strålbehandling är bättre eller att inte behandla alls.

Källa: Vårdguiden 1177

TT