Åtgärdspaket ska stärka integriteten

INRIKES

Integritet. Ju mer uppkopplade svenskarna är, desto mer uppgifter om dem samlas in. Personuppgifterna har blivit en handelsvara.

Nu presenterar Integritetskommittén en rad förslag som ska "stärka den enskildes ställning gentemot dem som samlar in och använder personuppgifter", skriver kommitténs ordförande Göran Gräslund i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Bland annat förslås att det ska införas uppförandekoder och att det ska utredas om det behövs ny lagstiftning om profilering av medborgarna. Kommittén vill även att medel avsätts för att forska om digitalisering och personlig integritet.

Integritetskommittén består av företrädare för de åtta riksdagspartierna och lämnar över sitt slutbetänkande till regeringen under onsdagen.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM