Minister förvånad över myndighets fuskarbete

INRIKES

Utbildning. Antalet avstängningar för fusk på landets universitet och högskolor har ökat med närmare 40 procent på tre år.

Men den ansvariga tillsynsmyndigheten för inte längre någon statistik över fusket.

– Det är en fråga jag får följa upp, säger Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning.

Avstängningarna för fusk har sedan 2013 ökat med 37,5 procent på de 33 universiteten och högskolorna som ingår i TT:s granskning. I fjol togs beslut om 733 avstängningar på de aktuella lärosätena - 103 fler än 2015 - vilket var en nyhet för tillsynsmyndigheten Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

Tidigare samlade UKÄ in och sammanställde statistik om fusk från Sveriges universitet och högskolor. Men förra året slutade myndigheten med det.

– Vi kom fram till att det inte riktigt var vårt bord längre. Vi ska ha en konferens tillsammans med Universitets- och högskolerådet (UHR) om fusk i högskolan i november, men vi gör ingen statistik längre, säger Pontus Kyrk, verksjurist på UKÄ.

Förvånad minister

Det, i sin tur, var en nyhet för Helene Hellmark Knutsson.

– Det är ju en dialog vi får ha med UKÄ, hur de tänker sig att de ska göra den här granskningen framöver, säger hon till TT.

– Jag kommer att föra en dialog med dem om varför man avslutat den sammanställningen.

TT: Vad kan regeringen göra för att stävja fusk?

– Från vår sida är det viktigt att det följs upp. Att universitet och högskolor, som är självständiga myndigeter, jobbar med det här. Sedan har vi en granskande myndighet, Universitetskanslersämbetet, som ibland har att göra egeninitierade granskningar.

Svårförklarade orsaker

I genomsnitt genomfördes det 2,5 avstängningar för fusk per 1 000 helårsstudenter på de 33 lärosätena under 2016. Södertörns högskola genomförde flest per 1 000 studenter (7,3), tätt följd av Blekinge tekniska högskola (7,0) och Högskolan Väst (6,9).

Den återkommande frågan, som är svår att besvara, är huruvida ett stort antal avstängningar beror på omfattande fusk eller är resultatet av ett nitiskt fuskjagande. Enligt samma logik är det svårt att veta om få avstängningar innebär att en högskola är fuskförskonad eller bara dålig på att sätta dit fuskarna.

FAKTA

De fyra stora universiteten

Skillnaderna mellan de fyra största universiteten, som hade mellan 23 000 och 28 000 helårsstudenter vardera i fjol, är stora. Stockholms universitet genomförde flest avstängningar, såväl i absoluta tal (69) som i relativa (2,5 per 1 000 helårsstudenter). Samtidigt genomförde Uppsala 24 avstängningar - eller 1,0 per 1 000 studenter.

Göteborgs universitet sticker ut på ett annat sätt. 2012 och 2013 genomfördes där 17 respektive 15 avstängningar. Åren därpå 29 respektive 33 - och i fjol 52 stycken.

Källa: Respektive lärosäte

TT

ARTIKELN HANDLAR OM