Stillastående tåg ska evakueras snabbare

INRIKES

Trafik. Regeringen vill förhindra att tågpassagerare blir sittande i timtals på tåg som blivit stillastående. Nu ger man Trafikverket i uppdrag att utreda hur sådana händelser ska kunna undvikas i framtiden.

– Det har varit ett antal tillfällen när bärgningar tagit längre tid än vad man kan förvänta sig, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Hon pekar bland annat på när flera hundra passagerare blev sittande i flera timmar på ett stillastående tåg vid Järna i början av maj i år.

– Vid det tillfället har det nog gjorts ett antal misstag, säger Anna Johansson.

– Utredarna får titta på vad som är en rimlig nivå. De ska titta på vilka resurser som behövs, eller om det behövs regeländringar.

Trafikverkets målsättning är att personal ska finnas på plats inom en timme vid en störning, och efter två timmar ska evakuering av passagerarna ha påbörjats.

– Målsättningen är bra. Nu gäller det att ta reda på hur den ska kunna uppnås, säger Anna Johansson.

Uppdraget ska redovisas senast 20 oktober 2017.

TT