Fler betalar sin fetmaoperation själv

INRIKES

Hälsa. Förra året betalade runt tusen patienter sin fetmaoperation med egen plånbok. Det är en ökning med runt 180 patienter sedan 2015, skriver Dagens Medicin. Men det varierar kraftigt mellan landets regioner i hur ofta patienter får bekosta operationen själva.

– I grund och botten är det en orättvisa att mer välbeställda och aktiva patienter kan köpa sig till denna effektiva metod mot en folksjukdom. Andra har inte den möjligheten, säger Jenny Vinglid, generalsekreterare i riksförbundet Hobs, Hälsa oberoende av storlek, till Dagens Medicin.

Kriterierna för att få en fetmaoperation varierar mellan regionerna men det kan inte helt förklara de regionala skillnaderna. Till exempel har Örebro län de mest strikta kriterierna och den har lägst andel som betalar själva. Totalt sett minskar antalet fetmaoperationer per år i Sverige.

TT