Skolverket: Lärarbristen måste åtgärdas

INRIKES

Utbildning. Arbetsmiljön för lärare och förskollärare måste förbättras för att åtgärda lärarbristen. Det skriver Skolverket i en lägesbedömning för år 2017. Där lyfter Skolverket också fram att skolor måste bli bättre på att forma undervisningen efter elevers individuella behov och på att möta nyanlända elever.

En strategi som Skolverket vill se mot lärarbristen är att permanenta lärarlyftet, som är en satsning på kurser och utbildning för lärare. Verket skriver att regeringen bör se över möjligheterna att främja kompetensutveckling genom färre och mer sammanhållna statsbidrag.

TT