Flickvänner mördas när relationen tar slut

INRIKES

Brott. Män som dödar sin kvinnliga partner har oftast inte dömts för våldsbrott tidigare. Och i fyra fall av tio sker våldet när relationen tar slut.

I december förra året dömdes en 33-årig man till 18 års fängelse efter att ha slagit ihjäl sin tidigare flickvän i hennes lägenhet i Stockholm.

Paret hade träffats via Facebook i februari samma år och det var när kvinnan försökte göra slut som det brutala mordet inträffade.

Att den här typen av våld inträffar när relationen tar slut är inte ovanligt. Det konstaterar Shilan Caman, beteendevetare vid Rättsmedicinalverket, som nyligen disputerade på dödligt partnervåld. I 40 procent av fallen sker det dödliga våldet i relationens uppbrottsfas.

– Det är lite svårt att definiera tidsmässigt, eftersom kvinnan kan ha försökt göra slut flera gånger, men man brukar säga att risken är som allra störst de tre första månaderna efter att förhållandet tagit slut, säger Shilan Caman.

Mindre missbruk

Hennes forskning visar också att förövarna, de brutala männen, ofta inte är dömda för våldsbrott tidigare. Bara en fjärdedel av gärningsmännen var lagförda för tidigare våldsbrott.

– Det är ganska förvånansvärt, även om det inte betyder att det inte funnits våld i relationen tidigare, säger Shilan Caman.

Forskningen visar också att det har skett ett skifte så till vida att alkohol i samband med dessa brott har blivit mindre vanligt, bland både offer och gärningsmän. En tidigare polisanmälan om våld i relationen förekommer inte heller lika ofta i dag, jämfört med tidigare.

Men vilka är då dessa män, de som slår ihjäl sin partner?

– Jag disputerade i torsdags och hoppades att jag skulle ha svar på den frågan nu, men det är väldigt komplext. Det är en ganska heterogen grupp av män, säger Shilan Caman.

Samma teman

Vissa, säger hon, har upp till 13 tidigare domar mot sig, medan andra inte varit dömda alls tidigare.

– Svartsjuka, separation och kontrollbehov är återkommande teman, men därefter skiljer det sig åt.

TT: Vad ska man med den här kunskapen till?

– Vi vet fortfarande väldigt lite, om både offer och gärningsmän. Med bättre kunskap blir det exempelvis lättare att göra riskbedömningar, säger Shilan Caman.

FAKTA

Äldre förövare

40 procent av fallen då män dödar sin kvinnliga partner sker i en uppbrottsfas.

Snittåldern bland gärningspersonerna är 42,5 år. För övrigt dödligt våld är snittåldern 29 år.

Den aktuella studien rör samtliga uppklarade fall av dödligt våld i Sverige under åren 1990-2013. Under denna period var dessa fall 1 752, varav vilka 450 handlade om dödligt partnervåld, då offer och gärningsman befann sig i en nära relation eller hade avslutat en nära relation.

Källa: Shilan Caman.

TT