En indikator räcker för vuxenbesked

INRIKES

Migration. Mer än en tredjedel av de ålderstestade ensamkommande unga som bedömdes vara över 18 år har fått olika besked från undersökningen av visdomständerna och knälederna.

Ändå bedömdes alla som vuxna av Rättsmedicinalverket, visar en genomgång som Dagens Nyheter gjort.

Tidningen har tagit del av resultatet från alla de 581 personer som hittills testats. I 130 ärenden har visdomstanden inte uppnått slutstadium medan knäleden gjort det. I 39 ärenden har visdomstanden uppnått slutstadium men inte knäleden. Undersökningarna pekar alltså på att personerna kan vara både under och över 18 år. Ändå bedömdes alla som vuxna.

– Det kan låta som att vi hellre fäller än friar. Men så är det inte. De två olika undersökningarna står på egna ben, säger Elias Palm, avdelningschef och rättsläkare på Rättsmedicinalverket, till DN.

Han förklarar att sannolikheten är stor att personen är vuxen om åtminstone en av undersökningarna visar det.

– Metoderna är mycket bättre på att definiera vem som är vuxen än vem som är barn. De i gruppen med en mogen och en omogen är sannolikt över 18 år men säkert inte över 25.

Migrationsverket har hittills beställt 4 200 ålderstester och kommande år väntas uppemot 14 000 asylsökande ålderstestas.

De medicinska åldersbedömningarna är frivilliga och innebär att man går igenom två undersökningar. Den ena är en röntgenundersökning av visdomständerna, den andra en magnetkameraundersökning av knäleden. Utlåtandet blir sedan en del i den stödbevisning som Migrationsverket använder sig av i beslut om uppehållstillstånd.

FAKTA

De första resultaten

Totalt har Rättsmedicinalverket hittills kommit med utlåtanden i 581 fall.

I 442 av dessa bedömer Rättsmedicinalverket att resultatet "talar för att den undersökta är 18 år eller äldre". Tolv av dessa var av kvinnligt kön och 430 av manligt kön.

I fem ärenden talar undersökningen "möjligen" för att den undersökta är 18 år eller äldre (endast för asylsökande av kvinnligt kön, bland annat på grund av att skelettet mognar tidigare).

I 134 ärenden bedömer Rättsmedicinalverket att undersökningen "möjligen talar för att den undersökta är under 18". En av dessa var av kvinnligt kön och 133 av manligt kön.

Källa: Rättsmedicinalverket

TT