Antalet flygpassagerare ökade i maj

INRIKES

Ekonomi. Flyget fortsätter att vara populärt hos svenskarna. Hittills i år har antalet passagerare på Swedavias tio flygplatser ökat med sju procent till 16 342 000, jämfört med samma period i fjol.

Utrikespassagerarna ökade med nio procent och inrikes med sex procent i maj jämfört med maj 2016.

TT