Expertgrupp ska göra Sverige tryggare

INRIKES

Brott. Försäkringsbranschen tillsätter en expertgrupp som ska ta fram förslag på hur Sverige ska bli ett tryggare och mindre brottsutsatt land.

– Det vi beskriver är en utebliven rättslig reaktion på breda brottstyper som skadegörelse, bedrägerier och narkotikabrott, vilket ju bekymrar många människor i deras vardag, säger gruppens ordförande, förre statsministern och moderatledaren Fredrik Reinfeldt.

– Det är särskilt viktigt att göra något i de särskilt mest utsatta områdena.

Gruppen ska bland annat titta på brottsförebyggande åtgärder, hur man kan skapa tryggare bostadsområden, polisens förmåga och rättskedjans utformning samt hämta in synpunkter från myndigheter, kommuner, organisationer och andra aktörer.

– Vi ska inte komma med lagstiftningsförslag eller sådant som ryms inom partipolitiken, utan med andra typer av förslag.

Även allmänheten kan bli engagerad i arbetet.

– Människorna som själva bor i de mest utsatta områdena är nästan den viktigaste nyckeln när det gäller att skapa trygghet. Det är överlägset bättre att till exempel ha en nattvandrande mamma eller pappa än att tro att det är antalet poliser som i slutändan avgör.

Uppdraget ska vara slutfört senast den 1 juni nästa år.

FAKTA

Nio ledamöter

Det är branschorganisationen Svensk Försäkring som tillsatt expertgruppen som kallas Trygghetskommissionen, som utgörs av följande personer:

Fredrik Reinfeldt (ordförande)

Patrick Bergander, CEO Codan/Trygg-Hansa

Annika Brändström, vd, Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF)

Per-Erik Ebbeståhl, trygghets- och säkerhetsdirektör i Malmö Stad

Lars Korsell, kriminolog, Samordningen mot våldsbejakande extremism

Magnus Lindgren, generalsekreterare, Stiftelsen Tryggare Sverige

Christer Nordström, poliskommissarie

Nalin Pekgul, sjuksköterska

Fredrik Andersson (kommissionens sekreterare), hovrättsassessor vid hovrätten för Skåne och Blekinge

TT