Skolor slarvar med nationella prov

INRIKES

Utbildning. Trots upprepade fall av konstaterat fusk slarvar fortfarande många skolor med hanteringen av de nationella proven.

– Det här visar att det finns ett antal rektorer som inte tagit sin uppgift på allvar, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

I början av maj, två dagar före niondeklassarnas nationella prov i matematik, gjorde Skolinspektionen ett oanmält besök på 60 skolor. Det visade sig att nio av de 60 skolorna, 15 procent, slarvade med proven. Det handlade om prov som förvarades på ett tveksamt sätt, eller där provens eller facits försegling var bruten. Med andra ord fanns en risk för att uppgifter skulle kunna spridas till och bland elever i förväg.

– Jag tycker att det är allvarligt. Om det börjar läcka går ju syftet med de nationella proven förlorat, säger Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo.

Första gången

Det är första gången Skolinspektionen gjort nedslag för att kontrollera provhanteringen. Bakgrunden är upprepade fall av konstaterat fusk, där provuppgifter och facit spridits via sociala medier. De skolor som nu visat sig ha svagheter kommer att bli uppmanade att skärpa rutinerna och följa reglerna. Helén Ängmo utesluter inte fler kontroller framöver.

– Den här första gången har visat på en relativt hög andel som inte förvarar proven på ett bra sätt. Vi hade velat se att det varit noll skolor, säger hon.

Förväg

Gymnasieminister Anna Ekström är både förvånad och upprörd.

– Jag är förvånad över att så väl kända och omdiskuterade regler inte följs. Vad det beror på måste skolorna själva svara på, men det är absolut inte bra. Mest upprörd blir jag för elevernas skull. De förtjänar rättvisa villkor, säger hon.

Regeringen förbereder för en digitalisering av de nationella proven, vilket bör minska risken för fusk enligt gymnasieministern.

– Men samtidigt vill jag påminna om att oavsett provsystem behövs lärare och rektorer som sköter sina uppgifter, säger Anna Ekström.

FAKTA

Nationella prov

Nationella prov ska bidra till en likvärdig betygssättning i skolan.

Proven skrivs i grundskolans årskurs 3, 6, 9 och i gymnasieskolan.

Skolorna är skyldiga att hantera proven på ett sätt som förhindrar fusk.

I maj uppdagades att facit till kursprov i matematik för gymnasiet såldes bland elever.

I mars spreds niornas nationella prov i svenska på sociala medier (Snapchat). Även ett delprov i biologi läckte ut.

I februari rapporterade SVT:s Uppdrag granskning bland annat om lärare som tagit del av prov i förväg för att förbereda sina elever.

Skolverkets skärpta regler säger att rektorer bör utse en ansvarig person som ser till så att proven hålls inlåsta.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM