Regeringen vill satsa 5 miljarder på välfärd

INRIKES

Politik. Regeringen föreslår ytterligare fem miljarder kronor till välfärden i höstens budget. Men vad som händer med löftet om oppositionen stoppar regeringens skattehöjningar vill finansminister Magdalena Andersson (S) inte säga.

– Det återstår naturligtvis att se, dels får vi se hur de borgerliga partierna agerar, dels också hur stort reformutrymme det finns. Vad vi vill i dag är att berätta att det här är för oss prioriterade satsningar och de vill vi genomföra, säger hon till TT.

Det är tre skattehöjningar som regeringen har aviserat och som oppositionen vill stoppa. Det handlar om en flygskatt, förändrade skatteregler för företag, de så kallade 3:12-reglerna samt att fler ska betala statlig skatt. Frågan är vad regeringen gör, om höjningarna stoppas.

Hotar med misstroende

– Det kommer vi att återkomma till då naturligtvis, säger Andersson.

Liberalernas förslag att lägga ett tillkännagivande om att regeringen inte ska lägga förslagen och hota med misstroende om den ändå gör det, har hittills bara fått stöd av KD. Ett misstroende skulle sannolikt yrkas mot Magdalena Andersson.

– Det får vi naturligtvis se då, men det skulle vara ett helt nytt sätt för riksdagen att agera med ett negativt tillkännagivande, säger hon.

Tre av miljarderna har regeringen redan berättat om, det handlar om den så kallade patientmiljarden och två så kallade sjukvårdsmiljarder, som bland annat kan användas till vidareutbildning av vårdpersonal och att förbättra personalsituationen, och som Vänsterpartiet avslöjade i måndags.

Bättre planering

Hur de resterande två miljarderna ska användas vill Magdalena Andersson (S) och finansmarknadsminister Per Bolund (MP) inte berätta nu. "Det ska kommuniceras inom kort", säger de, men fokus på satsningen ska ligga på att stärka skola, vård och omsorg.

Orsaken till att de ändå väljer att kalla till pressträff och berätta om de extra miljarderna nu är att förhandlingarna med Vänsterpartiet är klara och att de vill informera kommuner och landsting.

– Vi vill att kommuner och landsting ska få bra planeringsmöjligheter som möjligt, säger Magdalena Andersson.

FAKTA

Fem miljarder extra

En miljard ska gå till den så kallade patientmiljarden för en mer tillgänglig sjukvård.

Två miljarder kronor ytterligare ska också gå till sjukvården för att skapa goda arbetsvillkor och utvecklade arbetssätt för vårdens personal.

De ytterligare två miljarderna ska kommuniceras senare, men i regeringens presentation står det fem miljarder till skola, vård och omsorg, vilket tyder på att pengarna kan gå till skola, barnomsorg och äldreomsorg.

Källa: Regeringen.

TT