Kriminalvården använder video mot hepatit C

INRIKES

Sjukvård. Nu ska fångar med hepatit C få vård på ett helt nytt sätt. Kriminalvården har inlett ett samarbete med Karolinska universitetssjukhuset där en digital plattform och videoteknik möjliggör för patienter att få snabb behandling och att direkt möta läkare via länk.

Projektet rör i ett första skede alla fängelser i Stockholmsområdet och fångar med den smittsamma leversjukdomen hepatit C, som oftare drabbar bland andra missbrukare.

Enligt Kriminalvården ger metoden snabbare och mer kostnadseffektiv vård och läkare och specialister blir tillgängliga på ett helt annat sätt än tidigare, direkt efter att fången mött en sjuksköterska.

Också alla läkemedelsföretag som tillverkar medicin mot sjukdomen har bjudits in att delta.

TT