Kritiker varnar: Årets björnjakt "extrem"

INRIKES

Jakt. Ett hot mot samebyars renskötsel - eller ett rovdjur vars population är i fara? Allt för många björnar fälls, varnar Svenska rovdjursföreningen som nu kritiserar beslut om skyddsjakt på björn under våren.

– Det här är extremt, säger Robert Franzén, vice ordförande i Svenska rovdjursföreningen till TT, och fortsätter:

– Vi är inte emot skyddsjakten, men det sker i så stor omfattning plötsligt, så som vi ser det.

Population inte hotad

Enligt föreningen har sammanlagt minst 69 björnar skjutits efter beslut om skyddsjakt i Norrbotten, Västerbotten och Jämtlands län. Det har tagits beslut som omfattar 84 björnar, och flera av besluten gäller björnhonor med ungar, menar Robert Franzén.

TT har varit i kontakt med både Jämtlands och Norrbottens länsstyrelse. Båda tillbakavisar kritiken och hänvisar till den skada som björnar riskerar att göra på samebyarnas renhjordar under kalvningstid.

– Vi beviljar skyddsjakt där det behövs och i akuta lägen. Ena året är det många och andra året färre, säger Ruona Burman enhetschef för naturvårdsenheten i Jämtland och förklarar att populationen i länet uppnådde runt 900 björnar vid den senaste inventeringen för två år sen.

– En ganska stor population. Den hotas absolut inte av skyddsjaktsuttaget.

"Anpassa licensjakten"

Årets siffror beror sannolikt på den ovanligt sena våren som inneburit goda spårningsförhållanden i snön, påpekar Anna Danell, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Norrbotten.

– Jag ser ingen risk att det här fortsätter år efter år. Vi har 42 skjutna björnar men Västerbotten har åtta. Vi har 32 samebyar mot Västerbottens sju samebyar. Norrbotten har kalvningsland över större delen av länet, säger hon och tillägger:

– Av de skyddsjakter som beviljats har fem varit på hona med unge.

Rovdjursföreningen kräver att årets kommande licensjakt på björn anpassas efter skyddsjaktens stora utfall.

– Det här måste få effekter så att man reducerar licensjakten, säger Robert Franzén.

FAKTA

Björnen och samhället

Det finns runt 2 800 brunbjörnar i Sverige.

Skyddsjakt på rovdjur får bara användas om djuren orsakar skada. En förutsättning är att inga andra lämpliga åtgärder finns att ta till och att artens fortlevnad inte hotas.

Björnen dödar flera tusentals renar per år, uppskattningsvis ligger siffran mellan 3 500-7 500.

Rovdjuren innebär en förlust för renägare:

Beräkningar som SSR, Svenska samernas riksförbund, och SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet (Öje Danell) har gjort, visar att en renhjord på 500 djur varje år ger en intäkt på cirka 277 500 kronor - om det inte fanns några rovdjur.

Om 18 procent av renhjorden dödas av rovdjur, blir nettointäkten i stället cirka 43 000 kronor. Den totala årsinkomsten blir då 133 700 kronor - med en rovdjursersättning på 90 000 kronor inkluderat.

När riksdagen 2013 antog en ny rovdjurspolitik beslutades det också att max 10 procent av renarna får bli rovdjursföda.

Källor: Sametinget, WWF, länsstyrelsen i Jämtlands län

TT

ARTIKELN HANDLAR OM