Höghus svår utmaning för räddningstjänsten

INRIKES

Brand. Det byggs allt fler höga hus i Sverige. En storbrand liknande den i London kan inträffa även här, enligt Jan Wisén på MSB.

– Vi behöver ny taktik med så höga hus.

Det är tio till femton år sedan vi började bygga riktigt höga hus även i Sverige. Det här ställer nya krav på räddningstjänsten.

– Det finns inte så höga stegar, man måste ha tekniska hjälpmedel som brandposter. De räddningstjänster som har höga hus i sitt område måste öva på den typen av räddning, säger Jan Wisén, biträdande avdelningschef på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Måste släckas inifrån

Göran Svensson, vakthavande befäl på Storstockholms brandförsvar, berättar att när det brinner över åttonde våningen så måste branden släckas inifrån.

– Det innebär jättestora utmaningar för oss. Vi ska uppåt med all personal och lyfta allt material och släckvatten. Samtidigt ska vi rädda människor nedåt, säger han.

Men både Jan Wisén och Göran Svensson har högt förtroende för svenska byggregler med brandtekniskt avskilda bostäder och räddningshissar.

Liknande bygglagar

För att människor ska hinna ta sig ut vid en brand har Sverige en lagstiftning om att bygga så att bränder inte sprider sig innan räddningstjänsten är på plats. Jan Wisén säger att bygglagarna inte skiljer sig särskilt mycket åt mellan Sverige och England.

Det är inte klarlagt vad som orsakat det extremt snabba brandförloppet i London. Normalt ska inte eld kunna spridas så fort i den här typen av byggnader, enligt Jan Wisén.

– Vi får väl snart veta vad som har hänt, vad som har orsakat branden. Det kan vara något fel i konstruktionen eller fusk med materialet. Något liknande kan inträffa även i Sverige, säger han.

Tillsyn av fastighetsägare

Huset i London är byggt på 1970-talet och Jan Wisén säger att det kan finnas brister även i våra lägenhetshus från den tiden. Det har till exempel börjat brinna på vinden i miljonprogramshus och sedan spridit sig ned till lägenheter.

– Brister i äldre hus kan finnas om man inte har varit noggrann med brandavskiljningar i huset.

Ansvaret för tillsyn av brandskydd ligger på fastighetsägaren. Räddningstjänst gör bara tillsyn i bostadshus om det finns synnerliga skäl.

– Seriösa fastighetsägare har egna tillsynssystem. Sedan har alla ett eget ansvar att ha brandvarnare och känna till hur man tar sig ut vid en brand, säger Jan Wisén.

FAKTA

Huset i London

Höghuset Grenfell Tower är 24 våningar och innehåller 120 lägenheter. Byggnaden står i Norra Kensington, en stadsdel i västra London (innerstaden) och drivs för kommunens räkning av en motsvarighet till allmännyttan, Kensington and Chelsea Tenant Management Organisation (KCTMO).

Grenfell Tower byggdes enligt brittiska medier 1974 och har nyligen renoverats, både invändigt och utvändigt. Byggbolaget Rydon uppger att upprustningen till ett värde av 8,6 miljoner pund ingått i en upprustningsplan för hela området värderad till 57 miljoner pund. På Greenfell Tower hade man kort före branden bland annat bytt fasadklädsel, isolerat ytterväggarna och installerat nytt värmesystem

En gräsrotsorganisation har under arbetena klagat på bland annat att det legat mängder av byggsopor vid husets enda entré.

Källor: Reuters och The Guardian

TT