Ämne från broccoli hjälper mot diabetes

INRIKES

Medicin. En antioxidant som finns rikligt i broccoli sänker blodsockret, visar svensk forskning. Nu planeras tillverkning av ett preparat med antioxidanten för personer med diabetes. Att enbart äta broccoli anses inte räcka till.

Antioxidanten, som kallas sulforafan, gav tydligt lägre blodsockerhalt både i djurförsök och i en studie med 100 patienter. Forskningen gjordes vid Sahlgrenska akademin och Lunds universitet.

– Det finns många som hävdar att den ena eller andra födosubstansen har hälsoeffekter. Det unika är att vi tittat på mekanismen och vet hur det fungerar, säger Anders Rosengren, docent vid Sahlgrenska akademin.

Glukos från levern

Målet var att motverka leverns förhöjda produktion av glukos, som är en tung faktor i diabetes typ 2. Det välkända preparatet metformin gör det, men har flera nackdelar.

Forskarna började med att kartlägga gener med särskild betydelse i sammanhanget. Sedan sökte man efter någon substans med förmåga att påverka dessa gener.

Sökningen gjordes, med matematisk datorbaserad analys, bland 2 800 tidigare kända och kartlagda substanser. Man hittade sulforafan, som studerats i samband med andra sjukdomar och visat sig vara fritt från biverkningar.

I nya sammanhang

Arbetssättet, där kända substanser testas i nya sammanhang, kallas "drug repositioning".

– Det är väldigt tilltalande. Man kan mycket snabbare få ut substanser till patienter, för man behöver inte gå hela den traditionella långa vägen, med en ny substans, ett läkemedelsföretag och analyser i 15 år, säger Anders Rosengren.

Nu planeras en svensk tillverkning av preparat med sulforafan inom de närmaste åren. Att äta broccoli rekommenderas inte direkt, eftersom det krävs fyra eller fem kilo för en daglig dos som använts i forskningen.

Kroppens förmåga att ta upp sulforafan i blodet varierar från person till person.

FAKTA

Diabetes typ 2

Diabetes är ett samlingsnamn för sjukdomar där sockernivån i blodet blir för hög.

Fyra av fem fall i Sverige är av typ 2, som oftast kommer i vuxen ålder.

Den orsakas av en kombination av ärftliga faktorer och livsstil. I Skandinavien är de flesta patienter överviktiga.

I många fall krävs behandling med hormonet insulin, för att minska mängden av glukos (druvsocker) i blodet när kroppens eget insulin inte räcker till.

Källor: NE, Vårdguiden

TT

ARTIKELN HANDLAR OM