Placerade barn klarar gymnasiet sämre

INRIKES

Samhälle. Barn och unga som är placerade i familjehem eller HVB-hem under det sista året i grundskolan klarar gymnasiet sämre än jämnåriga som inte har omhändertagits av socialtjänsten, visar Socialstyrelsens öppna jämförelser för 2017.

37 procent av barnen som på grund av dålig hemmiljö omhändertagits av socialtjänsten lyckas slutföra en treårig gymnasieutbildning. För dem som inte placerats är siffran 79 procent.

Under den senaste tjugoårsperioden har ingen förbättring skett, skriver Socialstyrelsen i ett pressmeddelande. Och det går inte att utläsa någon dramatisk förändring i trenden, enligt myndigheten. Undersökningen avser förhållandena år 2015.

Något som dock förändrats är att allt fler placerade barn använder psykofarmaka, exempelvis antidepressiv medicin. Var tionde av de placerade flickorna i åldern 15-16 år använde psykofarmaka 2015, jämfört med var hundrade flicka år 2006.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM