Ultrarent vatten med ny metod

INRIKES

Pilotprojekt. I Kalmar byggs ett nytt slags reningsverk som ska göra avloppsvatten så rent att det går att återanvända. Förhoppningen är att verket med sina två nya reningssteg ska kunna förstärka vattenförsörjningen i sydöstra Sverige, som ofta är grundvattenbaserad, skriver Sveriges Radio.

Den nya anläggningen som ska stå klar om ett par år har en ultrafiltrering där vattnet passerar membran och granulat av aktivt kol. Dessa fångar upp mikroplaster, läkemedelsrester och även antibiotikaresistenta bakterier. Om projektet faller väl ut tror forskarna att det renade vattnet kan återföras som råvatten till grundvattnet.

TT