Alliansen hotar fälla ministrar i höst

INRIKES

Politik. Alliansen hotar med misstroendeförklaring om regeringen lägger fram tre omstridda skattehöjningar i höst. Finansminister Magdalena Andersson varnar för budgetkaos och är inte beredd att backa än.

Och helt enig är inte Alliansen i sitt hot. Centern vill inte fälla finansministern.

Efter månader av oenighet om hur de ska stoppa regeringens förslag om en ny flygskatt, ändrade så kallade 3:12-regler för småföretag och att fler ska betala statlig inkomstskatt, så är de fyra allianspartierna nu överens om att väcka misstroendevotum om regeringen inte skrotar förslagen.

– Min bedömning är att regeringen kommer att dra tillbaka de här skattehöjningarna, säger Liberalernas ledare Jan Björklund.

– Trotsar regeringen riksdagen, när riksdagen är så tydlig som vi kommer att vara nu, då tar regeringen en risk som jag menar är helt onödig.

Regeringskris

Att väcka misstroende mot finansministern, en av regeringens tyngsta statsråd, kan innebära regeringskris och extraval. För Jan Björklund är det en risk som är värd att ta. Men Centerledaren Annie Lööf skriver på Twitter att det för C inte är aktuellt att rikta en misstroendeförklaring mot finansministern, däremot mot andra ministrar. I detta fallet skulle det kunna handla om näringsminister Mikael Damberg (S) och infrastrukturminister Anna Johansson (S).

– Jag ser inte varför man ska exkludera finansministern, när det handlar om skattehöjningar, men jag hör också vad Annie Lööf säger, kommenterar Jan Björklund.

Budgetkaos

Budgeten presenteras i september och mycket kan hända till dess. Just nu behandlas skatteförslagen av Lagrådet och Magdalena Andersson är inte beredd att i dag säga om hon tänker dra tillbaka förslagen. Däremot är hon tydlig med att hon anser att Alliansens agerande riskerar att skapa oordning och budgetkaos.

– Det här försvårar för minoritetsregeringar och ökar behovet av blocköverskridande överenskommelser, säger Andersson.

Enligt Magdalena Andersson är det tydligt att allianspartierna, och inte minst Moderaterna, inte står upp för en sammanhållen budgetprocess, vilket hon tycker är mycket olyckligt. Hon säger att regeringen kommer att lägga en budget där plus och minus går i hop.

– Vi är på ett sluttande plan som riskerar att vi hamnar tillbaka i kaoset på 90-talet, säger hon.

Bluffutspel

Allianspartierna har förhandlat i månader om hur de ska stoppa skattehöjningarna. M och KD ville lägga fram en gemensam alliansbudget, som med SD:s stöd skulle fälla regeringen. Så långt har C och L inte varit beredda att gå - inte med stöd av SD och inte så nära valet 2018. Nu har partierna enats om L:s modell.

– Regeringen har nu sommaren på sig att dra tillbaka det här förslaget, säger Ulf Kristersson, ekonomisk-politisk talesperson för Moderaterna.

Sverigedemokraterna är beredda att rösta för en misstroendeförklaring mot regeringen. Men partiets finanspolitiske talesperson Oscar Sjöstedt tror att Alliansens utspel är en bluff och ett tomt hot.

– Mitt förtroende för deras roll som oppositionspartier är väldigt lågt, säger han.

FAKTA

Så fungerar en misstroendeförklaring

Riksdagen kan tvinga regeringen eller en minister att avgå genom en misstroendeförklaring.

Minst 35 ledamöter måste stå bakom en begäran om misstroendeförklaring för att omröstningen ska bli av. Minst 175 av de 349 ledamöterna måste rösta ja till förslaget för att riksdagen ska förklara sitt misstroende för regeringen eller ministern.

Om riksdagen kommer fram till att den inte har förtroende för statsministern måste hela regeringen avgå eller utlysa ett extra val. Om riksdagen kommer fram till att den inte har förtroende för en minister måste ministern avgå.

Riksdagen har röstat om misstroendeförklaring sju gånger, men aldrig sagt ja. Två gånger har själva hotet om en misstroendeförklaring lett till ministeravgångar. Regeringen avgick 1981 och justitieministern 1988, eftersom man kunde förutse att riksdagen skulle rösta för att de skulle avgå.

Källa: riksdagen

TT