Ministern: Kontroll av brandskyddet ska skärpas

INRIKES

Olyckor. Efter branden i skyskrapan Grenfell Tower i London vill Brandskyddsföreningen att politikerna överväger en lagskärpning. Och han får svar direkt.

– Det behövs en skärpning på det området, säger bostadsminister Peter Eriksson till TT.

Sverige och Storbritannien har likartade regler när det gäller byggnader och brandskydd. Ändå är det få som tror att något liknande det som hänt i London skulle kunna hända i Sverige. Svenska regler är tydliga vad gäller fasader och brännbart material.

Patrik Johansson är sektionschef på brandmotstånd på RISE, tidigare SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut. Han konstaterar att brännbara plastmaterial i fasader, som polyetylen på fasaden i London, innebär stora risker.

– Du får en häftig brand. Plasten är olja och olja brinner så in i helsike.

Testade i modell

Men i Sverige används inte polyetylen i fasader längre. Istället används vanligen en annan plast, polystyren. Ett känt märke är Frigolit

För att få använda plastmaterial som isolering måste man, enligt Boverkets byggregler, BBR, använda en byggmetod som är testad av RISE och som visar att bränder inte kan sprida sig efter fasader på det sättet som de gjorde i London. Testen görs i full skala på trevåningsmodeller.

– Vi ser fasaden mer som en helhet. Man testar inte bara ett enskilt material utan en hel fasad, säger brandingenjör Anders Johansson på Boverket.

Men Brandskyddsföreningen menar att trots att det finns bra regler så finns det blottor i den svenska modellen.

– Det räcker inte med att det finns normer. Man måste också kontrollera att normerna följs, säger Ville Bexander, brandingenjör på Brandskyddsföreningen.

Två kontroller

Det handlar om två slags kontroller. Först att byggherrar under byggprocessen verkligen följer de normer som finns. Och sedan när bygganden är i drift att man bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete - att man underhåller de funktioner man byggt in.

– Den första kontrollen utförs i dag av byggherren själv och vi befarar att kontrollerna i byggprocesserna inte är tillräckliga.

– Det är inte fel på reglerna, men det brister i kontrollen om de efterföljs. Det behövs en lagändring, säger Ville Bexander.

Och bostadsminister Peter Eriksson håller med. Och lovar en översyn.

– Det behövs en skärpning. Det sitter en utredning som har i uppgift att se över boverkets byggregler, däribland kontrollfunktionerna för brandskydd vid byggnationer, säger han

TT: Föranleder branden i London dig att vidta några åtgärder?

– Utredningen ska leverera förslag successivt. Men jag ska diskutera med utredarna om vi kan driva på bland annat frågorna om kontrollfunktioner av brandskyddet, säger Peter Eriksson.

FAKTA

Så testas fasader med brännbar isolering

För att brandfarligt material ska godkännas på fasader i Sverige måste det testas att det kan monteras på ett brandsäkert sätt.

Testmetoden kallas SP FIRE 105 och är ett fullskaletest på en trevåningsfasad. I ett labb bygger man upp en fasad som utsätts för en häftig brand.

Ett bål av heptan i botten motsvarar en fullt utvecklad brand som trycker ut genom fönsteröppningen

Över fönstret har man byggt upp en trevåningsfasad. Fasaden ovanför är fyra meter bred och sex meter hög med två fönster, omfattningar och rätt material.

Testen hänvisar till Boverkets byggregler. I testen mäts brandspridning, temperatur, värmeflöden och risken för farligt nedfall av föremål.

Konstruktionen måste klara kraven för att få användas. Och understiger testet det bestämda värdet för värmeflöden är det också ett kriterium för att man kan få bygga högre än åtta våningar.

Källa: RISE

TT

ARTIKELN HANDLAR OM