Ygeman om extremismen: "Oroväckande"

INRIKES

Politik. Inrikesminister Anders Ygeman (S) tycker att den växande extremistmiljön är oroväckande, men väntad.

– Det här är en utveckling vi sett i ett antal länder i Europa, säger han.

Särskilt oroande är det att framförallt den islamistiska miljön växer.

– Det är oroväckande och det är också bakgrunden till att regeringen de senaste åren vidtagit ett antal kraftfulla åtgärder, säger Ygeman.

Han påpekar att det här först och främst är en beskrivning av vad som hänt de senaste åren och att det har varit känt. Framförallt med utbrottet av Syrienkriget har det skett en ökning av våldsbejakande extremism och en ökning av sympatisörer.

Däremot tror Ygeman inte att siffrorna säger så mycket om Sveriges arbete mot radikalisering.

Säpo stärkts

– Jag tror att det säger ganska lite. Det här är en utveckling vi sett i ett antal länder i Europa. Däremot visar det ju att det har varit rätt att vidta de åtgärder vi gjort. En permanent centrum mot våldsbejakande extremism, att vi utökat budgeten för att arbeta mot våldsbejakande extremism, att vi stärkt säkerhetspolisens budget nu i tre år, säger Ygeman.

Trots utvecklingen har Säpo tillräckligt med resurser och verktyg, enligt inrikesministern.

– Ja, det har de. Och vi har som sagt tillfört bara det senaste året 200 miljoner kronor i varaktig nivåhöjning. Vi bedömer fortlöpande säkerhetspolisens behov av medel och kommer att återkomma i höst med en ny bedömning, säger han.

Enligt Säpo är den främsta orsaken till ökningen den Islamiska statens propaganda.

Motbudskap behövs

– Jag tror att den måste mötas med motbudskap, både på nätet men framförallt kanske i lokalsamhället, där de här människorna finns och vistas och kan mötas av en motpropaganda som är begriplig i deras kontext. Där finns det nog mer att göra, säger Ygeman.

Någon censur på nätet mot IS-propaganda vill han dock inte se.

– Nej, åsikter ska mötas med åsikter, säger Ygeman.

Dålig beredskap

Liberalernas rättspolitiske talesperson Roger Haddad tycker att Säpos bedömning om växande extremistmiljöer är "alarmerande". Han ser den som en bekräftelse på hur dålig beredskap Sverige har och har haft.

Haddad betonar att det nu är viktigt att se till att de lokalområdespoliser som ska finnas i den nya polisorganisationen verkligen anställs.

– Det är oerhört allvarligt att poliskrisen försvårar Säpos underrättelseinformation för det är lokala områdespoliser som måste finnas ute, inte minst i de här utsatta områdena, säger han.

Haddad påpekar att det är den lokala polisen som träffar socialtjänst, religiösa församlingar, invandrarföreningar och skolpersonal.

TT