Säkerhetsläget i Afghanistan förvärras

INRIKES

Samhälle. Säkerhetsläget i Afghanistan har förvärrats ytterligare, slår Migrationsverket fast i en ny rapport. Men enligt myndighetens rättschef kommer rapporten inte att påverka bedömningen av pågående asylärenden.

Migrationsverkets enhet för landanalys, Lifos, skriver enligt DN att det troligaste är att situationen i Afghanistan fortsätter att förvärras. Striderna mellan talibaner och regeringsstyrkor trappas upp och antalet civila som dödats eller skadats till följd av konflikten var under 2016 rekordhöga 11 418. Lifos ser också en risk för att utländska IS-soldater kommer att söka sig till Afghanistan när de pressas tillbaka från sina kärnområden i Syrien och Irak, liksom för att regionala aktörer som Ryssland och Iran kan komma att stödja talibanrörelsen i dess kamp mot uppstickaren IS.

Delar bilden

Klas Bjurström, strategisk analytiker på Svenska Afghanistankommittén, delar bilden som tecknas i Lifos rapport.

– Utvecklingen har stadigt försämrats. Jag känner också igen diskussionen om ökade etniska spänningar, hur man från IS sida har attackerat shiamuslimska grupper.

Svenska Afghanistankommittén menar också att deportationer, både från grannländer och från Europa, bidrar till att förvärra ett redan instabilt säkerhetsläge.

– Det stora antalet återvändande har påverkat tillgången till utbildning, sjukvård och arbete. Vi ser att inkomsterna sjunker från redan låga nivåer för det är oerhört svårt att hitta någon form av inkomst om man inte redan är etablerad. Och ett stort antal arbetslösa påverkar säkerhetsutvecklingen negativt.

Påverkar inte

Men från Migrationsverkets rättsenhet är beskedet att lägesrapporten inte i nuläget kommer att påverka situationen för de tiotusentals afghaner som i dag väntar på asylbeslut.

"Det är viktigt att komma ihåg att analysen inte är en juridisk bedömning och medför i sig inte någon förändring av gällande rättsliga styrdokument. Vi fortsätter att göra individuella bedömningar i varje enskilt ärende", säger rättschefen Fredrik Beijer i ett pressmeddelande.

FAKTA

Konflikten i Afghanistan

Konflikten i Afghanistan har intensifierats under det senaste året med ett ökat antal sammandrabbningar och fler flygangrepp från internationella styrkor som strider på regeringens sida.

Den väpnade oppositionen består av en lång rad aktörer där talibanrörelsen är den största och starkaste. IS försöker också etablera sig i Afghanistan, med bas i landets östra delar, men bekämpas av talibanerna.

Under 2016 uppgick antalet civila som skadats eller dödats i konflikten till 11 418, den högsta siffran sedan FN-organet UNAMA började föra statistik. Trots flera storskaliga terrordåd under 2017 minskade dock antalet civila offer med 4 procent under årets första kvartal.

Källa: Lifos

TT