Fortsatt många smittade av campylobacter

INRIKES

Hälsa. Utbrottet av magsjuka orsakat av campylobacter fortsätter i Sverige, och under sommaren brukar antalet fall öka.

– Det är ungefär dubbelt så många som blir sjuka jämfört med tidigare år vid den här tiden, men den proportionen har varit ännu högre tidigare. Så vi ser att det klingar av, men det är fortfarande många som blir sjuka, säger Anneli Carlander vid Folkhälsomyndigheten.

I höstas, när utbrottet var som allvarligast, var antalet smittade fem-sex gånger så högt som vanligt.

– Det är absolut allvarligt, det är många som har varit sjuka. Vi har också en tät dialog med övriga myndigheter och branschen, säger hon.

Orsaken till utbrottet är problem inom delar av landets kycklingproduktion. Men det har varit stor skillnad mellan olika producenter, där färsk kyckling från Kronfågel har varit värst. Företaget upptäckte att man hade problem med rengöringen av transportburar. Efter att det problemet fixats har en minskning i antalet fall börjat att märkas.

Enligt en ny rapport från Folkhälsomyndigheten har campylobactprover från 15 olika landsting analyserats. Det visade sig att 67 av 83 fall har samma ursprung. Antagligen har personerna ätit kyckling från samma ställe.

– Åtgärderna tar tid, det tar tid innan man får effekt på den kyckling som kommer ut på marknaden, säger Carlander.

FAKTA

Svåra magsmärtor

Campylobacter är tarmbakterier. De förekommer hos många djur, framför allt fågel.

Bakterien utsöndras med avföringen hos människor och djur. Sjukdomen sprids huvudsakligen via förorenade livsmedel och vatten.

Inkubationstiden är vanligen ett till tre dygn, men kan vara upp till tio dygn.

De flesta insjuknar akut med diarréer, som emellanåt är blodblandade, samt med magsmärtor, illamående, kräkningar och feber. En relativt vanlig komplikation är ledbesvär. I sällsynta fall kan den även resultera i livshotande blodförgiftning.

För att undvika att smittas av kyckling ska man se till att alltid genomsteka den. Man bör också tvätta händerna, diska knivar och skärbrädor noggrant när man skurit kött. Fryst kött innehåller mindre bakterier.

Källa: Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket.

TT