Tre ton mat ska förstöras

INRIKES

Livsmedel. Mer än tre ton mat, nästan bara kött, har omhändertagits och ska förstöras, enligt ett beslut från Miljö- och byggnadsförvaltningen i Gagnef, rapporterar Dalarnas Tidningar.

Maten hittades i slutet av maj i två stora fryscontainrar i en lokal. Företrädare för företaget uppgav att de var tomma. Det visade sig senare samma dag inte vara sant då personal från förvaltningen såg personer från företaget lasta ut mat från en av containrarna till en släpvagn.

Enligt förvaltningen är det oklart hur länge livsmedlen förvarats utan kyla och under vilka förhållanden de har hanterats. Därför ska alla livsmedel destrueras enligt beslutet, där det också framgår att livsmedelsverksamheten inte var registrerad.

Förvaltningen har även gjort en polisanmälan.

TT