Fler läser på Komvux på distans

INRIKES

Utbildning. Antalet utlandsfödda elever ökar, fler läser på distans och fler läser kurser som anordnas av någon annan än kommunen. Det är några trender inom den kommunala vuxenutbildningen som fortsatt även under 2016, skriver skolverket i ett pressmeddelande.

2016 var 46 procent av komvuxeleverna utlandsfödda, två procentenheter mer än 2015. Var fjärde kursdeltagare på gymnasial nivå läste på distans och närmare varannan hos en annan anordnare än kommunen.

Förra året studerade knappt 222 000 elever inom vuxenutbildningen, drygt 42 000 av dem på grundläggande nivå och drygt 179 000 på gymnasial nivå.

TT