Klimatmiljoner till laddstationer för elbilar

INRIKES

Miljö. Naturvårdsverket delar ut 342 miljoner till nya klimatsmarta åtgärder i projektet Klimatklivet. Satsningen har lett till en stor ökning av laddstationer i Sverige.

På tisdagen beslutade Naturvårdsverket att stötta 174 nya projekt med sammanlagt 342 miljoner kronor. Totalt har 1,98 miljarder delats ut sedan satsningen startade 2015.

– Det behövs effektivare transporter, miljövänligare fordon och ökad tillgång till förnybara drivmedel inom transportsektorn. Klimatklivet täcker in alla tre områden genom att stötta de mest kostnadseffektiva åtgärderna på lokal nivå, säger Carl Mikael Strauss, enhetschef på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Bland projekten finns bland annat ett i Kumla där man flyttar godtransporter från väg till järnväg. I Jönköping stöttas även ett cykelgarage som riktar in sig mot cykel- och tågpendlare.

Överlägset flest beviljade ansökningar har gått till projekt som fokuserar på att bygga laddstationer för elbilar och elbussar. 610 projekt har godkänts, och 9 000 nya laddpunkter har skapats.

23 av de nya investeringarna stöttar ny eller utbyggd biogasproduktion, och hittills har 30 nya tankstationer skapats.

Naturvårdsverket räknar med att satsningen på biogas ska sänka koldioxidutsläppen med 166 000 ton per år. Störst sänkning förväntas inom transportsektorn, där myndigheten räknar med en årlig sänkning på 170 000 ton per år.

FAKTA

Beviljade ansökningar

Antal ansökningar som beviljats stöd i Klimatklivet per kategori.

Laddstation 610

Energikonventering 197

Produktion biogas 22

Gasutsläpp 21

Energieffektivisering 19

Informationsinsatser 18

Infrastruktur 15

Fordon 6

Avfall 3

Övrigt 2

Källa: Naturvårdsverket

TT