Kriminolog: Nya ungdomsstraff måste utvärderas

INRIKES

Politik. Kriminologen Jerzy Sarnecki välkomnar regeringens förslag om två nya straff för unga.

Men kollegan Felipe Estrada är mer skeptisk och vill se hur straffen kan leda till återanpassning bland unga.

Regeringens utredare föreslår att ungdomstillsyn och ungdomsövervakning ska bli nya former av straff för unga brottslingar i åldrarna 15-17. Påföljderna ska effektivt hindra unga från att begå brott och förebygga återfall, enligt justitieminister Morgan Johansson (S).

De nya straffen kan vara en bra lösning på en komplicerad fråga, enligt kriminologiprofessorn Jerzy Sarnecki.

Hur samhället väljer att straffa unga kan nämligen ha en enormt stor betydelse för deras agerande i framtiden. Vid högre straff som fängelse kan det i längden bli dyrt och ineffektivt. Vid lättare straff riskerar de att utnyttjas av kriminella gäng.

Svår balansgång

– Vi måste söka efter alternativ till att låsa in ungdomar. Det nya förslaget om tillsyn och övervakning kan vara den lämpliga lösningen för att hantera den här svåra balansgången, säger Sarnecki.

Kriminologiprofessorn Felipe Estrada är inte helt övertygad om det nya förslaget.

– Jag tolkar det här som straffskärpningar. Men frågan kvarstår hur påföljderna verkar för ungdomarnas bästa, säger han.

Extra känsligt

Precis som Sarnecki, anser Estrada att valet av straff är extra känsligt för unga. I vissa fall kan effekten av liknande straff skilja sig stort mellan unga och vuxna, säger han.

– Ta till exempel straff som inskränker rörelsefriheten som användningen av elboja. För vuxna kan ett sådant straff vara ett bra alternativt till fängelse, visar forskning. Men för en ungdom som tidigare hamnat i exempelvis ungdomstjänst eller fått böter handlar det i stället om ett skarpare straff. Då kan effekten bli kontraproduktiv för en person på väg mot vuxenlivet.

Om de nya påföljderna blir verklighet är det viktigt att regeringen också följer upp och utvärderar resultatet av dem.

– Då kan man veta om straffen faktiskt hjälper unga att återanpassa sig, säger Estrada.

TT