Åtta av tio som ville fick barn

INRIKES

Familj. Åtta av tio som trodde att de skulle få ytterligare barn under de närmaste fem-sex åren fick också det, enligt en rapport från SCB.

Statistiska centralbyrån (SCB) skickade ut en enkät 2009 som besvarades av 3 600 personer i barnafödande åldrar kring hur de såg på att skaffa barn de närmaste åren.

Nu har SCB med hjälp av register följt upp hur det gick för personerna till och med 2015. Ungefär fyra av tio personer har fått minst ett barn under perioden. Av de som svarade "ja" på frågan fick åtta av tio barn, medan det var betydligt lägre hos dem som sade "nej", "troligen inte" eller "kanske".

De yngre var dock mer osäkra. I åldersgruppen 20-28 år fick nästan fyra av tio av de som svarade "nej" eller "troligen inte" på frågan ändå barn, jämfört med en av tio i gruppen 35-45 år.

Av de som svarat "nej" på frågan generellt är det fler män som ändå får barn. Det gäller speciellt män som redan hade två barn när frågan ställdes. Av dem har nio procent ändå fått minst ett till barn under perioden, jämfört med tvåbarnsmammorna som svarade "nej", där siffran var fem procent.

– Det är mycket som kan ändras, även om man säger nej så kanske man får en ny partner som är mer intresserad av att ha barn, säger Örjan Hemström, demograf på SCB.

FAKTA

Enkäten

3 600 personer av 7 000 tillfrågade besvarade enkäten 2009.

Cirka 850 hade inget barn. Av dem fick 40 procent minst ett barn fram till och med 2015.

Cirka 650 hade ett barn. Av dem fick 61 procent minst ett barn.

Cirka 1 400 hade två barn. Av dem fick 24 procent minst ett barn.

Totalt fick drygt 80 procent av dem som trodde att de skulle få ett barn de närmaste fem-sex åren också det.

Källa: SCB

TT

ARTIKELN HANDLAR OM