Två procent av hotellen brandcertifierade

INRIKES

Hotell. Endast 56 av Sveriges 2 834 hotell och vandrarhem har Brandskyddsföreningens brandcertifiering. Problemet är att det saknas tydlig efterfrågan från gäster på bra brandskydd, enligt brandingenjör Hans Andersson.

Fram till 2004 hade kommunerna kontrollansvar för brandskyddet på hotell. Efter en lagändring ligger kontrollansvaret på den enskilde, byggnadens ägare eller den som driver verksamhet.

– Tidigare gjorde räddningstjänsten brandsyn varje år. Nu väljer kommunerna själva hur ofta de vill göra tillsynsbesök, så nu kan det dröja fyra, fem år mellan besöken. Det kan rinna iväg och man kanske inte tar det här brandskyddsarbetet på så stort allvar som man borde göra, säger Hans Andersson.

Endast två procent

Certifieringen är ett frivilligt åtagande för hotellen som Brandskyddsföreningen och Visita, branschorganisation för besöksnäringen, står bakom. Hans Andersson anser att certifieringen är ett sätt för hotellen att visa att man håller hög nivå och tar brandskydd på allvar.

Inte mer än två procent av Sveriges hotell har ansökt och levt upp till de 65 punkterna som ska uppfyllas för att få ett certifikat.

– Jag vet inte om det är att de tycker att det verkar jobbigt att satsa på brandskydd. Men det är också för att gästerna inte ställer krav. Alla förlitar sig på att det är tryggt. Du kollar inte hur bra brandskyddet är när du ska bo på hotell, du kollar hur många stjärnor hotellet har, säger Hans Andersson.

Men han tror att det är på väg att förändras, speciellt efter den dramatiska branden i Grenfell Tower i London.

Ska vara helt bristfritt

Exempel på brister som kan finnas i dag är att byggnaderna kan vara gamla och inte lever upp till brandsäkerheten byggnadstekniskt, berättar Hans Andersson. Det kan vara en brist i brandlarm eller utrymningslarm som inte är åtgärdat. Eller att det saknas kunskap hos personal.

– Det är olika nivåer på bristerna men vi har som krav för certifikatet att det ska vara helt släta protokoll, helt bristfritt.

FAKTA

Ett bra brandskydd

Enligt rekommendationerna innebär ett bra brandskydd att:

– Det finns säkra utrymningsvägar.

– Byggnadens konstruktion är tillräckligt stabil för att personer ska kunna sätta sig i säkerhet vid brand.

– Brännbart material i väggar, tak och golv är begränsat.

– Dekorationer och lös inredning inte ökar brandbelastningen.

– Tekniska utrustningar eller apparater inte orsakar brand.

– Det finns system som ger tidig upptäckt av brand och som varnar gäster

– Brandskyddet även omfattar personalutbildning.

– Det finns tillämpbara instruktioner.

– Anslag om utrymning finns i gästrum och personalutrymmen.

– Det finns släckutrustning, och att all utrustning för brandskydd underhålls.

Källa: Myndigheten för samhällskydd och beredskap

TT

ARTIKELN HANDLAR OM